Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

20. 10. 2019   Zuzana Zajíčková

A controversial law that prohibits clothing that "covers the face" from being worn in schools, hospitals, other public buildings and public transport, came into effect in the Netherlands at the beginning of August 2019. The Netherlands, therefore, became the most recent EU country to prohibit face-covering clothing in public buildings. The first country which launched similar legislative measures was France, in 2011.

The so-called Burqa Ban Act, which was passed in June of last year, is a result of 14 years of public debate on the subject. It covers the ban of wearing burqas and the niqab (two main symbols of Islamic religious dress), as well as other coverings such as ski masks, motor helmets or balaclavas in public buildings and public transport. In case of violation, there is a penalty of a 150 euro fine. The rule is partial, it does not apply to people wearing face coverings in the street (unlike more extensive bans in France, Belgium, Bulgaria, Austria and Denmark).

30. 9. 2019  

Bulletin si můžete stáhnout zde.

Zářijové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme rozhovorem s osobností, která vybudovala Člověka v tísni – největší českou humanitární organizaci, která je zároveň jednou z předních na světové úrovni. Šimon Pánek přibližuje nejen vznik, ale také současné aktivity Člověka v tísni v ČR, Evropě i vzdálenějších oblastech. Kromě toho se dozvíte, jaké činnosti tato organizace vyvíjí v oblasti lidských práv i co považuje Šimon Pánek za největší výzvu současnosti.

28. 9. 2019   Barbora Valíková

Eight people were convicted in July 2019 in the biggest modern slavery prosecution case in the United Kingdom, following an investigation that took three years. Five men and three women, all members of a Polish gang, enslaved and exploited more than 400 people. 

The trial took place in Birmingham, with over 60 witnesses providing evidence against the prosecuted. The case was separated into two trials, the first of which already took place in February and five people were sentenced. The second trial, which concluded in July, saw another three men sentenced to prison. Seven of the eight traffickers were also convicted of money laundering.

25. 9. 2019  

Těší nás, že Vás po roce můžeme opět pozvat na přednášku o vývoji lidských práv za období 2018–2019, která proběhne v úterý 1. října od 16.00 v místnosti 025 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Za jednotlivé tematické oblasti promluví vedoucí sekcí Centra pro lidská práva a demokracii a následovat bude společná diskuse. Kromě toho představíme také možnost stáží v Centru. Těšíme se na Vás!

25. 9. 2019  

Rádi bychom Vás pozvali na besedu Násilí na ženách a domácí násilí, která se bude konat dne 30. září od 17:00 do 18:30 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Akci pořádá Úřad vlády ČR ve spolupráci s Centrem pro lidská práva a demokracii.

Na besedě budou účastníci diskutovat o aktuálních výzvách v oblasti domácího násilí a násilí na ženách. Mezi panelisty a panelistkami bude mimo další zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Helena Válková či Vladimír Vedra z Bílého kruhu bezpečí. 

25. 9. 2019  

Chcete se podílet na tvorbě lidskoprávního časopisu a na dalších aktivitách Centra? Hledáme nové stážisty a stážistky do našeho týmu!

Na výběr máte z následujících tematických oblastí:

  • mezinárodní trestní spravedlnost
  • evropský systém ochrany lidských práv
  • mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva
15. 9. 2019   Eva Dokoupilová

For the past few weeks there have been numerous demonstrations filling the streets of Hong Kong. The police suppressed the demonstrators using a high level of violence in an attempt to calm the situation. Why are the citizens of Hong Kong assembling and what initiated the protests?

2019 Hong Kong Extradition Bill

The Extradition Bill [1] is an amended bill proposed by the government of Hong Kong in January 2019. The bill shall fix the legal loopholes that enables criminals to safely stay in the city. However, it simultaneously proposes a threat to the “one country, two systems”, since it leaves citizens of Hong Kong and those passing through the city vulnerable to possible trial (possibly unfair) in front of the courts of Mainland China, which are controlled by the Communist Party of China (CPC).