Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

14. 12. 2021   Jan Lhotský

Není pochyb o tom, že systém založený na Evropské úmluvě o lidských právech a jejích protokolech je v čele s Evropským soudem pro lidská práva nejpokročilejším regionálním lidskoprávním mechanismem, který existuje. Skutečné fungování Soudu však čelí řadě problémů. Které z nich jsou v současné době nejdůležitější? A které budou v budoucnu? Zeptali jsme se přímo jeho předsedy Roberta Spana.

11. 12. 2021  

Listopadový Bulletin si můžete stáhnout zde

V novém Bulletinu pro Vás máme skutečnou perličku. Předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano se v úvodním rozhovoru vyjadřuje k řadě aktuálních otázek: Má Evropská unie přistoupit k Úmluvě? Může Soud čelit odporu členských států? A jak plánuje předseda Spano zefektivnit fungování Soudu tak, aby se rozhodování důležitých případů zkrátilo v řádu let?

17. 11. 2021   Nikola Sedláková

Nová úprava v rámci cizineckého zákona přinesla další změny pro cizince pobývající na území ČR, a to s účinností od 2. srpna 2021. Změny provedené novelou zákona o pobytu cizinců potvrzují trend neustálého zpřísňování podmínek pro cizince, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují. Jaká nová restriktivní opatření novela zavádí?

11. 11. 2021  

Říjnový Bulletin si můžete stáhnout zde

v aktuálním vydání Bulletinu začínáme reportáží Moniky Hanych z uprchlického tábora na řeckém ostrově Lesbos, kde strávila týden a hovořila s řadou jeho obyvatel. V objektu žije přes 4500 lidí, kteří se z různých důvodů vydali do Evropy. Jaké zde panují podmínky a jaké jsou jejich vyhlídky?

6. 11. 2021  

Centrum pro lidská práva a demokracii Vás zve na besedu se zástupci mezinárodních soudů. Akce se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 v 17 hodin v budově Nejvyššího správního soudu v Brně.

Akce se zúčastní následující hosté:
- Michal Bobek: generální advokát Soudního dvora EU (2015-2021)
- Robert Fremr: soudce Mezinárodního trestního soudu (2012-2021)
- Ivana Hrdličková: předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon (od 2015)
- Jiří Malenovský: soudce Soudního dvora EU (2004-2020)

2. 11. 2021   Daniela Petržilková

During the COVID-19 pandemic courts in many countries started to use video hearings to interrogate witnesses, examine evidence or to conduct an entire trial online. Questions arose as to whether the online hearings align with the human rights guaranteed by the European Convention on Human Rights. 

12. 10. 2021   Jan Lhotský

Z pohledu právníků Evropského soudu pro lidská práva se může zdát, že vynesením rozsudku veškerá práce končí. Jiný pohled na to však mají právníci Oddělení výkonu rozsudků Rady Evropy, pro něž je to právě tento okamžik, kterým jejich práce začíná. Co je zapotřebí k zahájení a monitorování úspěšné implementace rozsudků štrasburského soudu na národní úrovni?