18. 1. 2022   Tereza Ciupková

Od roku 2006 provádí veřejný ochránce práv jako Národní preventivní mechanismus (NPM) systematické návštěvy v místech, kde se nachází nebo mohou nacházet lidé omezení na svobodě. Česká republika tak plní závazek zřízení orgánu přispívajícího k prevenci špatného zacházení v těchto místech. S jakými tématy se NPM za 15 let působení setkával a jak se proměnila situace špatného zacházení v České republice?

8. 1. 2022   Alžběta Dvořáková

Sweden is trying former Iranian official, Hamid Nouri, who was allegedly part of a prison massacre in the 1980s in Iran. Nouri is suspected of murder and crimes against humanity. The trial started in August 2021 and is expected to continue until April of 2022. Nouri is the first person charged over crimes committed in 1988, even though many former officials involved in the massacre are still in positions of power in Iran.

23. 12. 2021   Jana Koblasová

V červenci Senát schválil návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám protiprávně sterilizovaným. Nárok bude mít osoba, která se podrobila v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 ve zdravotnickém zařízení v Česku sterilizaci v rozporu s právem. Toto rozhodné období představuje smutnou část vývoje poskytování zdravotnických služeb v Česku.

17. 11. 2021   Nikola Sedláková

Nová úprava v rámci cizineckého zákona přinesla další změny pro cizince pobývající na území ČR, a to s účinností od 2. srpna 2021. Změny provedené novelou zákona o pobytu cizinců potvrzují trend neustálého zpřísňování podmínek pro cizince, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují. Jaká nová restriktivní opatření novela zavádí?

2. 11. 2021   Daniela Petržilková

During the COVID-19 pandemic courts in many countries started to use video hearings to interrogate witnesses, examine evidence or to conduct an entire trial online. Questions arose as to whether the online hearings align with the human rights guaranteed by the European Convention on Human Rights. 

6. 10. 2021   Tereza Kuklová

On 11 July 2021, the objectors to the regime of the Supreme Leader Ali Khamenei and the newly elected president Ebrahim Raisi gathered in front of the Brandenburg Gate in Berlin. A huge gathering waving Iranian flags has joined forces in a loud call for democracy and a chant of support for the opposition leader, Maryam Rajavi.

23. 9. 2021   Alžběta Dvořáková

V červenci uplynul rok od přijetí národního bezpečnostního zákona v Hongkongu, který výrazným způsobem zasahuje do autonomie této oblasti. Zákon má za cíl stabilizovat politickou situaci v Hongkongu, jeho kritici se však obávají omezování svobody slova a shromažďování. Za dobu platnosti zákona bylo za jeho porušení obviněno přes sto osob.