Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, zpracovává odborné studie, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech. Přečtěte si o nás více.

Výzkum a ochrana lidských práv v ČR - seznam lidskoprávních organizací

Připravili jsme pro vás seznam organizací a institucí angažujících se v oblasti výzkumu a/nebo ochrany lidských práv. Prohlédnout si jej můžete zde, máte-li připomínky či návrhy na zařazení dalších organizací určitě nás kontaktujte.

Po případném doplnění seznam vystavíme i na anglické mutaci stránek, neboť právě absence takového soupisu, který by umožnil zahraničním pozorovatelům české lidskoprávní scény se v oblasti českých lidskoprávních organizací zorientovat, byla primární motivací k jeho vytvoření. 

Nová publikace členů Centra

Katarína Šipulová, Monika Mareková a Hubert Smekal přispěli do nového čísla časopisu Justičná revue (12/2012) článkem s názvem "Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko". 

Článek se zabývá analýzou právní závaznosti a následky nedodržení předběžných opatření Evropského soudu pro lidská práva vůči členským státům. Na rozboru judikatury sleduje vývoj vztahu mezi principy non-refoulement, ochrany základních lidských práv a národní bezpečnosti. Na tomto pozadí přináší rozbor jednoho z nejnovějších případů porušení předběžných opatření, kterého se v případě Mustafy Labsiho dopustila Slovenská republika.

Letní studium lidský práv

2.1.2013

Nevíte, co v létě s volným časem? Zajímáte se o lidská práva a rádi jezdíte do zahraničí? Pokud ano, právě pro vás jsme připravili seznam lidskoprávních letních škol

V nově upravené sekci Výzkum se také můžete dozvědět více o lidskoprávních kurzech vyučovaných členy Centra a začít si plánovat předměty na podzimní semestr.

Prosincový Bulletin

Co vás čeká v novém čísle Bulletinu? Díky již zaběhnuté spolupráci s Veronikou Bílkovou se přímo od české zástupkyně v Benátské komisi dozvíte novinky ze zasedání tohoto důležitého tělesa působícího v rámci Rady Evropy. Neminou vás tradiční souhrny o dění v Haagu, Štrasburku a Lucemburku a seznámíte se s obsahem řady nových zpráv a problémů. Jako překvapení jsme pro vás nachystali recenzi na novou knihu rozhovorů Tomáše Němečka s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským z pera Kláry A. Samkové, která se mnohých probíraných událostí přímo účastnila a jak je jejím dobrým zvykem, má na ně trochu jiný názor než ostatní protagonisté. 

10.12.2012

V novém čísle Bulletinu Petr Přibyla, t. č. stážista u prestižního T. M. C. Asser Instituut v Haagu, představuje novou zahraničně-politickou aktivitou Evropské unie v oblasti lidských práv. Dozvíte se, že Evropská nadace pro demokracii má před sebou velmi klikatou cestu a bude záviset na mnoha okolnostech, jestli se Unii podaří jít ve šlépějích amerického vzoru. Překvapí zákulisní zmínka o pochybách diplomatů členských zemí ohledně připravenosti celého projektu.

7.12.2012

 

Na Mikuláše, 6. prosince, Centrum pro lidská práva a demokratizaci uspořádalo v prostorách Právnické fakulty MU seminář na téma "Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování".

Diskusního semináře se spolu s hvězdnými hosty - Robertem Fremrem, budoucím soudcem u MTS, a Kateřiny Uhlířové, která dříve působila u Válečného soudu v Bosně a Hercegovině - zúčastnilo i 60 poslucháčů a debatujících převážně z řad studentů Fakulty sociálních studií MU, Právnické fakulty MU, ale i z praxe (převážně z Nejvyššího soudu). Studenty nejvíce zaujal průběh kampaně do MTS, politický rozměr rozhodování Mezinárodního trestního soudu, vliv Rady bezpečnosti a neutrální postavení prokurátora.

Hubert Smekal na konferencích

14.11.2012

Hubert Smekal vystoupil 14. listopadu 2012 v Brně na konferenci Judicializace politiky, nebo soudcokracie? s úvodním slovem k celé akci, které se účastnil v dopolední expertní části například soudce NSS Vojtěch Šimíček nebo náměstek Nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl. Odpoledne prezentovali své zkušenosti se zastupováním ČR před Soudním dvorem EU, Evropským soudem pro lidská práva a při snahách ČR protlačit do mezinárodních soudů své zástupce Martin Smolek, Jiří Kmec a Renáta Klečková. Atraktivní kulatý stůl, který moderoval Tomáš Němeček, přilákal ze zástupců politických stran například ex-ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Ve středu 21. listopadu Hubert Smekal prezenzoval na brněnské konferenci Ozbrojené konflikty po konci studené války příspěvek na téma Role vnitrostátních soudů v ozbrojených konfliktech, který vycházel ze studie, na níž se podílel Ľubomír Majerčík a jež bude publikována knižně na sklonku tohoto roku.