Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Více informací najdete zde.

Centrum pro lidská práva hledá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu MU hledá stážisty z řad studentů práva a sociálních věd. Stážisté se budou podílet na pořádání konferencí, řešení grantových projektů a přípravě informačního Bulletinu v následujících oblastech:

- Mezinárodní trestní spravedlnost
- Mezinárodní politika a lidská práva
- Česká republika a lidská práva

Zájemci nechť pošlou do 14. listopadu 2010 životopis a stručné odůvodnění zájmu na adresu hoder@iips.cz. V předmětu mailu uveďte slovo "stáž" a tematickou oblast, která by vás zajímala.

 

 

Univerzitní prostředí umožňuje zapojit do činnosti Centra vysokoškolské studenty, kteří tak mohou získat příležitost rozvíjet znalosti a zkušenosti na tomto poli a lépe se tak připravit na budoucí profesi či navazující doktorské studium. Každý stážista působí v jednom ze čtyř tématických panelů, do kterých je odborná činnost Centra rozdělena.

Vyšel nový komentář k Ústavě ČR


Ladislav Vyhnánek, člen Centra pro lidská práva a demokratizaci, je jedním z autorů nového 
komentáře Ústavy České republiky, který vydalo nakladatelství Linde Praha. Součástí komentáře je přehled judikatury, který názorně ukazuje fungování ústavního systému ČR. Mezi další autory patří Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Jan Filip a Lenka Bahýľová.

"Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje a jakou politiku lze od něj očekávat. Proto je důležité dobře znát nejen samotný text ústavy, nýbrž také její vnitřní logiku, propojení s celým právním řádem, principy, na nichž je založena a způsob jejího praktického naplňování. Tento komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována."

Vyšla recenze na knihu Veroniky Bílkové


Katarína Šipulová a Lenka Lakotová, stážistky Centra pro lidská práva, publikovaly v časopise Mezinárodní vztahy 3/2010 recenzi na knihu Veroniky Bílkové:
 Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví? (1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2010, 177 stran, ISBN 978-80-87146-27-9).

"Kniha je rozdelená do troch častí: prvá sa venuje vývoju a premenám konceptu od jeho vzniku až po súčasnú podobu, druhá obsahu a povahe konceptu a záverečná časť praktickej implementácii s využitím prípadových štúdií. Autorka využila pri spracovaní R2P zaujímavú metodologickú kombináciu prístupov z oblasti práva a medzinárodných vzťahov a vychádza z konštrukto-pozitivizmu. Skúma tak R2P nielen ako vznikajúcu normu, ale i jej internalizáciu zo strany štátov pomocou procesu socializácie. Publikácia predstavuje vydarenú analýzu témy, ktorá v českom prostredí nebola doteraz spracovaná."

Centrum na ECPR Graduate Conference v Dublinu


Lukáš Hoder z Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU se zúčastnil konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (Graduate Conference of the European Consortium for Political Research), která se na přelomu srpna a září 2010 konala v Dublinu. Akci hostila Dublin City University a kromě řádného programu obsahujícího příspěvky Ph.D. studentů z celé Evropy proběhly i přednášky mezinárodně známých odborníků (vystoupil například Mick Cox z London School of Economics). Lukáš Hoder na konferenci vystoupil s příspěvkem o teoretických konceptech dodržování mezinárodního práva státy a o problémech výzkumu témat na rozhraní sociálních věd a práva.

IIPS na Diplomatické konferenci v Benátkách


Hubert Smekal z Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS se 17. července 2010 zúčastnil Diplomatické konference v Benátkách k Revizní konferenci Rady OSN pro lidská práva, kterou pořádalo konsorcium EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation). Na setkání se představili zástupci akademické sféry, Evropské unie, ministerstev zahraničních věcí EU a reprezentanti z lidskoprávních struktur Organizace spojených národů. Vedle hodnocení dosavadního fungovány Rady OSN pro lidská práva a debatování stanovisek k revizní konferenci, která se uskuteční příští rok, přišla ke slovu i kritika ne vždy harmonické souhry členských států Evropské unie na půdě OSN.

Centrum pro lidská práva spolupracovalo s ELSA Košice


Centrum pro lidská práva 13. a 14. května pořádalo ve spolupráci s ELSA Košice mezinárodní konferenci s názvem Human Rights Forum, jež se konala při příležitosti 60. výročí Evropské úmluvy o lidských právech a 20. výročí Benátské komise. Konference se zúčastnil i slovenský soudce u Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Ján Šikuta, naše Centrum reprezentoval Hubert Smekal s příspěvkem na téma přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.

Spoluzakladatel Centra Ľubomír Majerčík je navíc momentálně hostem prestižního právního blogu Jiné právo.


Ve dnech 3. až 5. května 2010 se v pražském Černínském paláci konalo druhé sympozium s názvem „Česká zahraniční politika". Velkou konferenci se širokým tématickým záběrem opět po roce uspořádal Ústav mezinárodních vztahů a aktivně se ho zúčastnili hned čtyři členové Centra pro lidská práva a demokratizaci.
číst dále