V prosinci 2009 vyšel první bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU, který bude pravidelně přinášet aktuality, komentáře, analýzy či rozhovory z oblasti studia lidských práv. Struktura bulletinu je rozdělena do čtyř tématických oblastí, kterým se Centrum ve své činnosti věnuje. Obsahem prvního bulletinu je například rozhovor s Evou Hubálkovou, vedoucí české kanceláře u ESLP, text o protiprávních sterilizacích, článek o zákazu křížů v italských státních školách nebo také komentář k tzv. české výjimce z Listiny základních práv EU.