Dne 10. prosince 2023 oslavila své 75. narozeniny

Všeobecná deklarace lidských práv, jeden

z nejvýznamnějších lidskoprávních dokumentů.

S prvním narozeninovým přáním přichází 

Martin Kopa a seznamuje nás se strhujícím životním 

příběhem otce Deklarace, Reného Cassina.Druhý balíček narozeninových gratulací přináší stážisté

ze sekce mezinárodní trestní spravedlnost.

Veronika Kubáňová se zabývá rolí OSN při stíhání

zločinů podle mezinárodního práva. Navazuje 

Adéla Čapková a osvětluje nový návrh na rekodifikaci

zločinu agrese v rámci Římského statutu. 

Adéla Hrdá dále přichází s aktuální informací

o vydání mezinárodního zatykače na syrského 

prezidenta Bašára Asada ze strany Francie.S přáními nezahálí ani evropská sekce. 

Johana Marešová se dívá na průnik dvou 

lidskoprávních systémů, OSN a Rady Evropy. 

Jan Nevlída dále analyzuje rozsudek ESLP ve věci

Plechlo proti Slovensku, který se týká 

odposlechů ve vztahu k právu na soukromí

a rodinný život. Natália Hamadejová poté informuje

o věci Pająk a další proti Polsku, v níž ESLP rozhodl

o porušení Úmluvy tím, že došlo ke snížení věku

pro odchod do důchodu soudců.V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

se Karin Lišková zamýšlí nad cíli udržitelného

rozvoje OSN známé jako Agenda 2030. Da Bean Ye 

poté informuje o stém výročí organizace Interpol. 

Daniela Skácelíková též připomíná, že 75. výročí

slaví též Úmluva o zabránění a trestání zločinu 

genocidia.  O tom, jak Všeobecná deklarace prozařuje

do českého práva pojednává Denis Pauk z české 

sekce. Anna Pěničková rovněž listuje výroční 

zprávou BIS a informuje o aktuálních hrozbách

pro bezpečnost ČR. Barbora Headlandová závěrem

analyzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu

týkající se úřední změny pohlaví u transgender osob.

 

Na úvod zimního Bulletinu Vás Pavel Štěpáník a Alžběta Dvořáková zvou do kyberprostoru a seznamují s činností Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čím se úřad zabývá a jakým výzvám čelí?

V sekci mezinárodní trestní spravedlnost se Adéla Hrdá vydává na horkou půdu Súdánu, který se po dvaceti letech opět ocitá ve stínu občanské války. Klára Popelková dále upozorňuje na kritickou situaci v Pásmu Gazy a informuje o probíhajícím vyšetřování možných válečných zločinů.

Jan Nevlída z evropské sekce listuje stanoviskem generální advokátky Tamary Ćapety k otázce, zda má Soudní dvůr EU chránit lidská práva i v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V navazujícím článku si Johana Marešová všímá návrhu směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Přiměje velké společnosti, aby dbaly na dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Da Bean Ye ohlíží po uplynulém roce 2023 a poukazuje na klíčové události, které přispěly k ochraně práv dětí. Vyrůstají děti ve zdravém a bezpečném prostředí? Le Minh Tam dále zve k přečtení příručky pro novináře s názvem Digitální doba s lidskou tváří, která přibližuje možné dopady moderních technologií na novinářskou práci.

Smutné čtení přináší Anna Pěničková z české sekce, která se vrací k tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Denis Pauk se následně obrací k Hradu a poukazuje na institut prezidentské milosti, která je od nového roku opět v rukou prezidenta. Jakub Dubják uzavírá sekci analýzou nálezu Ústavního soudu, který shledal porušení participačních práv dítěte umístěného do výchovného ústavu.