Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

22. 10. 2014  

Nakladatelství Juris Publishing v říjnu vydalo sborník „Revolution in the International Rule of Law“, který se věnuje řešení mezinárodních sporů, lidským právům a mezinárodnímu právu. Sborník vychází na počest prof. Dona Wallace, prezidenta International Law Institute ve Washingtonu a profesora na Georgetown Law. Lukáš Hoder ve sborníku publikoval kapitolu na téma náhrada škody v investičních arbitrážích. Spoluautorem kapitoly je Borzu Sabahi, advokát v Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle a profesor na Columbia Law a Georgetown Law.

 

16. 10. 2014  

Vychází nové číslo Bulletinu a s ním články na tradiční i méně obvyklá témata. Mezi nimi v Bulletinu píšeme např. o možnosti Mezinárodního trestního soudu vyšetřovat zločiny na Ukrajině a v Islámském státu, o náznacích pozitivní komplementarity před Mezinárodním trestním soudem, o omezení svéprávnosti nebo i o právu na soukromí svobodě projevu. Mezi dalšími najdete i články na téma stav maďarské demokracie nebo o kauze muslimských šátků. V Bulletinu máme i reportáž z českých akcí, jichž se zúčastnil zajímavý americký soudce John C. Wallace.

Bulletin si můžete přečíst zde.


12. 10. 2014  

Katarína Šipulová a Hubert Smekal představí ve středu 15. října od 18.15 na Právnické fakultě MU (uč. 038) v rámci Colloquia Ústavní právo a politika výstupy grantového projektu "Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky". Celý podzimní program Colloquia vizte níže.

12. 10. 2014  

Srdečně vás zveme na konferenci ke zločinu agrese, které se zúčastní také soudce Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr.

Akce se odehraje ve středu 22. října 2014 od 16 hodin v aule FSS ve spolupráci Centra pro lidská práva a demokratizaci, Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií MU.

Pro aktuální informace vizte událost na Facebooku.

 

Předběžný program:

28. 9. 2014  

Hubert Smekal a Katarína Šipulová publikovali článek DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push through Systemic Change, který vyšel v prestižním impaktovaném časopisu Netherlands Quarterly of Human Rights. Plné znění článku naleznete zde (přístupné bohužel jen pro předplatitele databáze). 

24. 9. 2014  

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, práci na provozu Centra, přípravu policy paperů a seminářů v tematických oblastech

  • Česká republika a lidská práva,
  • Evropský systém ochrany lidských práv,
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva,
  • Mezinárodní trestní spravedlnost.

Zájemci nechť pošlou do 5. října 2014 na e-mailovou adresu info@centrumlidskaprava.cz zprávu obsahující v předmětu slovo „Stáž“ a za pomlčkou název tematické oblasti, které by se chtěli věnovat.