Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

Členka Centra komentovala rozsudek Lutsenko proti Ukrajině

V lednovém Přehledu rozsudků ESLP (č. 1/2013) vyšel komentář Heleny Bončkové k rozsudku Lutsenko proti Ukrajině.

Tento rozsudek je v mnoha ohledech přelomový, jedná se totiž o první oficiální příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k debatě o politizaci soudních procesů s bývalými členy "oranžové" vlády Julie Tymošenkové. ESLP ve věci bývalého ministra vnitra Lutsenka shledal hned několik porušení práva na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5 Úmluvy), jakož i omezení výkonu práv k jinému účelu, než k tomu, pro který byla určena (čl. 18 Úmluvy).

Vyšel lednový Bulletin Centra s novinkami ze světa lidských práv

Vedle shrnutí toto nejdůležitějšího, co se odehrálo v roce 2012 v oblasti mezinárodní trestní justice, se můžete těšit zejména na informace o dění u Výboru OSN pro lidská práva a také na další zásadní příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k tématu náboženské svobody.

Bulletin si můžete přečíst zde.

1. 2. 2013  

 

Do 15. března 2013 je možné se hlásit do ročního programu European Master in Human Rights and Democratisation (E.MA), který probíhá ve spolupráci více než čtyřiceti evropských univerzit.

O PROGRAMU E.MA

Program E.MA poskytuje posluchačům multidisciplinární přístup, jenž nahlíží na problematiku lidských práv a demokratizace optikou různých oborů. Program je orientován na získání jak teoretických, tak praktických dovedností. V roli přednášejících působí akademici z oboru, experti i zástupci mezinárodních i neziskových organizací.

Absolventi programu se mohou následně uplatnit zejména v mezinárodních organizacích, veřejné správě či v akademické sféře.

25. 1. 2013  

Linda Janků, Hubert Smekal a Katarína Šipulová jsou součástí týmu, jehož čtyřletý projekt Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky byl podpořen Grantovou agenturou ČR. Kolektiv pod vedením profesora Týče z Právnické fakulty doplňují ještě Ivo Pospíšil (Ústavní soud a Fakulta sociálních studií) a Jozef Janovský (matematika, Oxford). 

24. 1. 2013  

Členové Centra pro lidská práva přispěli svými texty do knihy Ozbrojené konflikty po konci studené války (Ivo Pospíšil, Zdeněk Kříž a kol.), kterou právě vydal Mezinárodní politologický ústav ve spolupráci s Muni Press. Lukáš Hoder se spolu s Ivo Pospíšilem rozepsal na téma Ozbrojené konflikty po konci studené války a proměny mezinárodního práva a Hubert Smekal s Lubomírem Majerčíkem se zabývali Vnitrostátními soudy a ozbrojenými konflikty. Konečně Katarína Šipulová přispěla kapitolou Tranzitní spravedlnost v postkonfliktním prostředí: stíhání zločinů a usmíření společnosti

Knihu půjde zakoupit vedle běžných prodejních míst též přes stránky Muni Press.

13. 1. 2013  

V rámci jednotlivých kategorií jsou organizace řazeny abecedně.