Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

3. 4. 2014  

Ľubomír Majerčík

Tento týden mě nepříjemně zaskočilo oznámení britské nevládní organizace Interights, že koncem května zavírají. Interights nemusí být tak známá jako jiná britská organizace – Amnesty International, přesto stojí za mnoha mezinárodními projekty, úspěšnými soudními spory či vyhranými kompenzacemi pro oběti porušení lidských práv. Fungovala už od roku 1982 a stážovala u ní i řada českých lidskoprávních nadšenců.

1. 4. 2014  

Miroslav Knob

Odpolední čtení přináší vzletné myšlenky – například takovou, jaká je uvedena v titulku tohoto blogu. Znáte to: brzké odpoledne v práci, na stole voní poobědové kafé. A pomalá, uspávací nálada vás vede k četbě zajímavých odkazů, blogů, komentářů a podobných nepracovních textů, v marné snaze vrátit se do reality pracovního procesu. A tak se stalo, že jsem začal číst výbornou esej od redaktorů časopisu The Economist What’s gone wrong with democracy.

13. 3. 2014  

Ľubomír Majerčík

Vedle debat o účinnosti nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 poněkud zapadlo, že zároveň nabyl účinnost i leta připravovaný zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Ještě více zapadlo, že doprovodný změnový zákon propašoval do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu – zločin agrese.

 

12. 3. 2014  
V únorovém čísle Bulletinu se tématu Ukrajiny věnuje text Lindy Janků, jenž se zamýšlí nad otázkou možného uplatnění mezinárodní trestní odpovědnosti sesazeného prezidenta Janukovyče za porušení lidských práv. Dále v Bulletinu najdete například rozbor postavení transsexualů v Evropě i v ČR z pera Martiny Grochové a Petra Suchánka či zamyšlení Venduly Karaskové nad důsledky absence zákona o narodnostních menšinách v Litvě. Kateřina Uhliřová s Kateřinou Studeckou přinašejí reportáž z mezinarodního semináře o obchodu s lidmi v Evropě a v sekci mezinarodní trestní spravedlnosti nepřijdete o již tradiční přehled činnosti mezinarodních trestních tribunalů rok 2013.
Bulletin si můžete přečíst zde.
3. 3. 2014  

Lenka Píčová

Ačkoliv řada lidí žije v představě, že v Evropě antisemitismus prakticky vymizel po událostech první poloviny dvacátého století, i dnes se můžeme neustále přesvědčovat, že tomu tak ve skutečnosti není. Události na Ukrajině totiž toto téma znovu rozvířily a obě strany barikády se již stihly navzájem obvinit z ultrapravicových idejí a antisemitských tendencí. S novou vlnou násilí, která se vzedmula v posledních týdnech na Ukrajině, se tak opět začalo hovořit o tématu, které v Evropě platí za stále velmi citlivé.

27. 2. 2014  

V důsledku chybné interpretace pravidel byl bohužel v pátek 21. 2. 2014 za vítězný tým národního kola celosvětové soutěže v mezinárodním právu veřejném Jessup vyhlášen jiný tým, než býti měl. Po několikaterém pečlivém přepočítávání skutečně nestandardně vyrovnaných bodů jsme včera za vítězný tým označili tým z Univerzity Karlovy v Praze. Oba týmy jsme již kontaktovali, hluboce se jim omluvili a v pátek dojde v Praze k předání ceny i diplomu vítěznému týmu.

Rádi bychom se i touto cestou omluvili všem, jichž se naše pochybení mohlo jakkoliv dotknout. To, že k této situaci došlo, nás skutečně velmi mrzí.

Opravenou zprávu o průběhu a výsledku národního kola soutěže Jessup najdete zde.

21. 2. 2014  

Zatímco si někteří vysokoškolští studenti ještě užívali prázdnin a jiní se teprve pomalu seznamovali s povinnostmi, které jim nový semestr přinese, osm statečných studentů z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci na půdě Ústavního soudu bojovalo o potopenou loď či právo na odškodné za vyhubení vzácné ryby. Centrum pro lidská práva a demokratizaci totiž 21. února v Brně pořádalo ústní část národního kola celosvětové soutěže v simulovaném soudním jednání před Mezinárodním soudním dvorem Jessup 2014.