Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

27. 2. 2014  

V důsledku chybné interpretace pravidel byl bohužel v pátek 21. 2. 2014 za vítězný tým národního kola celosvětové soutěže v mezinárodním právu veřejném Jessup vyhlášen jiný tým, než býti měl. Po několikaterém pečlivém přepočítávání skutečně nestandardně vyrovnaných bodů jsme včera za vítězný tým označili tým z Univerzity Karlovy v Praze. Oba týmy jsme již kontaktovali, hluboce se jim omluvili a v pátek dojde v Praze k předání ceny i diplomu vítěznému týmu.

Rádi bychom se i touto cestou omluvili všem, jichž se naše pochybení mohlo jakkoliv dotknout. To, že k této situaci došlo, nás skutečně velmi mrzí.

Opravenou zprávu o průběhu a výsledku národního kola soutěže Jessup najdete zde.

21. 2. 2014  

Zatímco si někteří vysokoškolští studenti ještě užívali prázdnin a jiní se teprve pomalu seznamovali s povinnostmi, které jim nový semestr přinese, osm statečných studentů z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci na půdě Ústavního soudu bojovalo o potopenou loď či právo na odškodné za vyhubení vzácné ryby. Centrum pro lidská práva a demokratizaci totiž 21. února v Brně pořádalo ústní část národního kola celosvětové soutěže v simulovaném soudním jednání před Mezinárodním soudním dvorem Jessup 2014.

 

7. 2. 2014  

V aktuálním čísle bulletinu se můžete těšit zejména na článek Petra Přibyly z Human Rights Law Centre při University of Nottingham o tom, jak Evropská unie ovlivňuje dění na Ukrajině. Dále se zaměřujeme na lidskoprávní přesahy blížících se olympijských her v ruském Soči či problematiku plánovaného přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.

Bulletin si můžete stáhnout zde.

 

3. 2. 2014  

Petr Suchánek

Nadcházející olympijské hry v Soči si zatím získávají pozornost především díky restriktivní lidskoprávní politice pořadatelské země. Organizace Člověk v tísni identifikovala v kampani Hidden Sports sedm „utajených disciplín“, kterými Rusko porušuje lidská práva. V souvislosti s olympijskými hrami se nejčastěji hovoří o disciplíně, kterou se Putinovo Rusko snaží utajit nejusilovněji.

29. 1. 2014  

Centrum pro lidská práva, které se letos ujalo organizace národního kola jednoho z nejprestižnějších celosvětových moot courtů zaměřených na mezinárodní právo veřejné JESSUP, zve příznivce zajímavých právnch klání

21. 2. 2014 od 10 do 16 hodin na Ústavní soud,

kde se tva týmy utkají o postup do mezinárodního kola ve Washingtonu.

Předchozí registrace nutná do 6. 2. 2014 na info@centrumlidskaprava.cz . Šíření pozvánky vítáno.

13. 1. 2014  

V novém čísle anglické publikace Czech Republic Human Rights Review najdete mimo jiné souhrn závěrů zprávy o stavu rasismu a diskriminace v České republice, kterou pro Evropskou síť proti rasismu zpracovali členové Centra, článek o turbulentním vývoji v oblasti slovenské justice či na půdě českého ústavního soudu nebo také zprávu o nejdůležitějších českých případech rozhodovaných Evropským soudem pro lidská práva.

Publikaci si můžete přečíst zde.

12. 1. 2014  

V aktuálním bulletinu se můžete těšit zejména na reportáž ze studia na prestižní univerzitě v Leuvenu a na tradiční přehled lidskoprávních novinek.

Dále rozebíráme například plánované přistoupení EU k EÚLP, problematiku mezinárodních únosů dětí či otázku veřejnoprávních médií ve spojení s politickou neutralitou. 

Bulletin si můžete stáhnout zde.