Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

23. 11. 2013  

Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, se stala novou členkou Centra. Společně s Ladislavem Vyhnánkem povede sekci Česká republika a lidská práva.

Kateřina Uhlířová vystudovala právo na Masarykově univerzitě a na University Aberystwyth ve Velké Británii. Působila u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a u Zvláštního senátu pro válečné zločiny Soudu Bosny a Hercegoviny. Publikuje na témata spojená s mezinárodní trestní spravedlností, lidskými právy, humanitárním právem a mezinárodním právem veřejným obecně a se svými příspěvky vystoupila na konferencích v New Yorku, San Franciscu a řadě daších míst.

20. 11. 2013  

Člen Centra Ladislav Vyhnánek, asistent soudce Ústavního soudu ČR, získal pro tento akademický rok prestižní Fulbrightovo stipendium a studuje na jedné z nejlepších světových univerzit New York University. A není sám. Na prestižních adresách ve světě v současnosti působí řada dalších členů a stážistů Centra.

Mezi působiště “vyslanců” Centra patří především kvalitní západní univerzity. Monika Mareková studuje postgraduální magisterský program na slovutné Oxford University, Vendula Karásková působí v USA na Missouri State University a Petr Přibyla se po měsících strávených v Bruselu v rámci institucí Evropské unie stal výzkumným pracovníkem na University of Nottingham, jedné z nejlepších univerzit ve Velké Británii. Na kontinentu pak Centrum reprezentuje Zuzana Melcrová, která působí na výborné Katholieke Universiteit Leuven v Belgii.

17. 11. 2013  

Martina Grochová

Zpráva o blonďaté Marii, jež byla nalezena v romské komunitě v Řecku, obletěla v říjnu tohoto roku celý svět. Nikdo nepochyboval o tom, že blonďaté dítě nemůže být romského původu a policie si okamžitě udělala závěr, že jde o obchod s dětmi a dívka byla romské rodině odebrána. Jen o několik dní později se objevil podobný případ v Irsku. Blonďatá dívenka byla z romské rodiny také odebrána, a to i přes protesty rodiny, že mohou doložit, že se skutečně jedná o jejich dceru.

15. 11. 2013  

Stážista Centra Jan Lhotský vydal knihu "Ochrana lidských práv v mezinárodním právu. Kontrolní mechanismy na regionální a univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva". V centru pozornosti monografie jsou kontrolní mechanismy mezinárodní ochrany lidských práv a možnosti jejich budoucího rozvoje.

Z hlediska svého zaměření pokrývá práce dvě vzájemně související témata. Zaprvé v ní je podána charakteristika jednotlivých mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv. Zadruhé je zaměřena pozornost na možnost vzniku nové soudní instituce na univerzální úrovni, která je označována jako Světový soud pro lidská práva.

15. 11. 2013  

V novém Bulletinu se můžete těšit na tradiční reportáž české zástupkyně v Benátské komisi Veroniky Bílkové, která pojednává mimo jiné o problémech se státními svátky v Bosně a Hercegovině; o zkušenostech přímých účastníků si můžete také přečíst v článcích o poskytování právní pomoci obětem hurikánu Sandy v New Yorku, o svobodě projevu v Maroku a o návštěvě prestižní letní školy na téma mezinárodní trestní spravedlnosti. 

Dále rozebíráme například stále aktuální problematiku přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech, případ katyňského masakru u štrasburského soudu, zastoupení tématu lidských práv v předvolebních programech českých politických stran a prezentujeme náhledy OSN a nevládních organizací na používání bezpilotních letounů (tzv. drones) ve vedení boje proti terorismu.

9. 11. 2013  

Centrum pro lidská práva a demokratizaci se stalo členem mezinárodního týmu výzkumných institucí, které budou pod vedením ženevského Graduate Institute of International and Development Studies zkoumat dopad mezinárodních dohod o ochraně investic na právní prostředí jednotlivých zemí, lidská práva a veřejnou správu.

Projekt, do kterého se kromě Centra zapojí instituce z Indie, Mexika a Argentiny, je financován grantem Swiss National Science Foundation.

 

31. 10. 2013  

Člen Centra Hubert Smekal patří mezi hlavní autory monografie „Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize“, která právě vyšla u nakladatelství MUNI Press ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a je k zakoupení mj. v Obchodním centru MUSpolu s ním se na knize podílel Ivo Pospíšil a dále přispěli například Vojtěch Šimíček, Martin Smolek či Jiří Kmec.