Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

7. 4. 2013  

Před přijetím Lisabonské smlouvy se Evropská unie rozhodla, že se za účelem posílení ochrany lidských práv v Evropě podrobí externí kontrole ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Tento úmysl vtělila do článku 6 odst. 2 SEU v podobě povinnosti Unie přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se tedy rozproudila jednání mezi zástupci Evropské komise a Rady Evropy, jejichž výsledkem má být přístupová smlouva EU k Úmluvě. Tato jednání se po třech letech snad již začínají chýlit ke zdárnému konci, protože v pátek 5. dubna 2013 bylo dosaženo dohody mezi zástupci 47 členských států Rady Evropy a Evropskou unií o znění dlouho očekávané přístupové smlouvy.

22. 3. 2013  

V pondělí 15. dubna od 16 hodin se v přednáškovém sálu P31 na Fakultě sociálních studií MU uskuteční promítání oceňovaného dokumentárního filmu Kabul Transit, po němž bude následovat diskuze s jeho režisérem Prof. Davidem Edwardsem. Jste srdečně zváni!

21. 3. 2013  

Členka Centra Linda Janků v rozhovoru pro Českou televizi představila hlavní závěry nové Stínové zprávy pro European Network Against Racism (ENAR), kterou Centrum za Českou republiku vypracovalo. Záznam rozhovoru můžete zhlédnout zde

Veškeré zprávy ENAR naleznete na tomto odkazu.

13. 3. 2013  

Únorovým Bulletinem zahajujeme náš zájem o téma byznys a lidská práva. Každý měsíc se mu bude věnovat nově přejmenovaná sekce "Mezinárodní politika, byznys a lidská práva". První text se zabývá lidskoprávními standardy v podnikání obecně.

12. 3. 2013  

V aktuálním čísle Bulletinu se můžete mimo jiné dozvědět něco více o práci v týmu obhájce osoby podezřelé z válečných zločinů u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.

Únorovým Bulletinem také zahajujeme náš zájem o téma byznys a lidská práva.

Bulletin si můžete přečíst zde.

10. 3. 2013  

Ne každému se podaří zúročit své oborové znalosti již při studiu. Monika Mareková, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a členka Centra pro lidská práva a demokratizaci, to však dokázala. Odhalila, že dosavadní právní úprava je pro cizince diskriminační a vydobyla pro všechny zahraniční studenty, navštěvující české školy, slevu na cestovné. Cesta od prvotní myšlenky k cíli však trvala bezmála dva roky.

Více se dozvíte zde: http://www.hrdinou.cz/101-hrdinu/monika-marekova-88 .

Členka Centra komentovala rozsudek Lutsenko proti Ukrajině

V lednovém Přehledu rozsudků ESLP (č. 1/2013) vyšel komentář Heleny Bončkové k rozsudku Lutsenko proti Ukrajině.

Tento rozsudek je v mnoha ohledech přelomový, jedná se totiž o první oficiální příspěvek Evropského soudu pro lidská práva k debatě o politizaci soudních procesů s bývalými členy "oranžové" vlády Julie Tymošenkové. ESLP ve věci bývalého ministra vnitra Lutsenka shledal hned několik porušení práva na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5 Úmluvy), jakož i omezení výkonu práv k jinému účelu, než k tomu, pro který byla určena (čl. 18 Úmluvy).