Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

31. 10. 2013  

Člen Centra Hubert Smekal patří mezi hlavní autory monografie „Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize“, která právě vyšla u nakladatelství MUNI Press ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a je k zakoupení mj. v Obchodním centru MUSpolu s ním se na knize podílel Ivo Pospíšil a dále přispěli například Vojtěch Šimíček, Martin Smolek či Jiří Kmec.

16. 10. 2013  

Lenka Píčová

Jak jsme již informovali v prázdninovém Bulletinu, Česká republika patří díky zakázkám místních zbrojovek k největším importérům zbraní do nepokoji zmítaného Egypta, a stejně tak je dovozcem zásilek vojenského materiálu i do dalších problematických oblastí, jako jsou Alžírsko, Jemen, Azerbajdžán a další. Za posledních pár měsíců se ovšem na poli obchodu s (nejenom českými) zbraněmi událo několik věcí, které stojí za pozornost.

11. 10. 2013  

V aktuálním Bulletinu se vracíme k prázdninovým zážitkům z prestižních letních škol, které se věnovaly problematice lidských práv a mezinárodního práva. Kristýna Foukalová přispěla reportáží z prosluněné Florencie, kde se každoročně schází evropský lektorský výkvět a respektovaný European University Institute doširoka otevře brány i cizím krátkodobým návštěvníkům z řad studentů. Je více než potěšitelné, že za krátkou dobu se podařilo vybudovat mezinárodně konkurenceschopnou akci, o níž se začíná vědět, také u nás. Na úpatí krkonošských hor se vedle výborných teoretiků představily třeba i generální advokátka při Soudním dvoru EU Eleanor Sharpston a soudkyně tamtéž Sacha Prechal. 

8. 10. 2013  

Centrum pro lidská práva a demokratizaci v úterý 15. října 2013 v 15:15 v místnosti 109 na Právnické fakultě MU pořádá odborný seminář na téma

EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls

V rámci semináře vystoupí a diskutovat s vámi budou:

Jürgen Busch z Právnické fakulty Vídeňské univerzity
Petra Bard z Katedry právních studií Středoevropské univerzity
Jana Králová z Oddělení pro právo Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí ČR
Lubomír Majerčík, vedoucí analytického oddělení Ústavního soudu ČR

Celý seminář bude veden pouze v anglickém jazyce.

3. 10. 2013  

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, přípravu policy paperů a seminářů v tematických oblastech

- Česká republika a lidská práva,

- Evropský systém ochrany lidských práv,

- Mezinárodní politika, byznys a lidská práva,

- Mezinárodní trestní spravedlnost.

17. 9. 2013  

Tereza Doležalová

Dnešním dnem v Praze končí 17. ročník bez větší nadsázky světoznámé konference Forum 2000, konference, jíž se letos mezi bezmála 140 elitními osobnostmi zúčastnili i jeho svátost Dalajláma a Aun Schan Su Ťij. Průběh konference bylo možno sledovat online, okamžité reportáže se objevovaly na Facebooku, Twitteru a Google+ (#Forum2000) a shrnutí veškerých proběhnuvších panelů bude již brzy možno najít na stránkách Fora. Dovolím si nicméně již nyní nabídnout pár postřehů a námětů k zamyšlení.

16. 9. 2013  

Ve stále ještě prázdninovém čísle přinášíme například rozhovor s Davidem Müllerem z Ministerstva průmyslu a obchodu o vyjednávání Smlouvy o obchodu se zbraněmi, kterého se dr. Müller osobně zůčastnil, a také o dopadech této smlouvy. Tradičními novinkami ze zasedání Benátské komise přispěla česká zástupkyně u této instituce dr. Veronika Bílková, přibližující poslední setkání právních expertů, jemuž tentokrát dominovalo téma střední Evropy, konkrétně Maďarska. Podělíme se s vámi rovněž o dojmy z návštěvy syrového muzea Amna Suraka v Iráku.

Česká sekce se zaměřila na otázku respektování rodinného života u cizinců a neúspěch vládního balíčku zákonů o pobytu cizinců na území ČR a o volném pohybu občanů Evropské unie.