Centrum pro lidská práva a demokracii

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech.

25. 7. 2014  

Členka Centra Linda Janků v rozhovoru pro Českou televizi představila kritickou pozici Veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové k návrhu zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců.

20. 7. 2014  

V červnovém čísle Bulletinu vám úvodem přinášíme další z pravidelných zpráv z jednání Benátské komise, kde se tentokrát mimo jiné probíralo téma jmenování slovenských ústavních soudců a výkladu slovenské ústavy v této otázce. Sekce mezinárodní trestní spravedlnosti nabízí reportáž o červnovém celosvětovém summitu k ukončení sexuálního násilí v ozbrojených konfl iktech, v rámci evropského lidskoprávního dění se můžete těšit na analýzu aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva k právu na ochranu soukromého a rodinného života, z mezinárodního dění přinášíme mimo jiné zmapování agónie, v níž se vlivem nedostatku nezávislosti a garancí práva na spravedlivý proces dlouhodobě ocitá egyptská justice, a konečně v rámci českých témat přinášíme zamyšlení nad možným osudem návrhu na zrušení pětiprocentní uzavírací klauzule při volbách do Evropského parlamentu, jejž k Ústavnímu soudu podal Nejvyšší správní soud.

Bulletin si můžete přečíst zde.

2. 7. 2014  

Abstrakt Kataríny Šipulové, Huberta Smekala a Jozefa Janovského obstál v konkurenci 70 návrhů a byl vybrán mezi 16 příspěvků, které budou prezentovány na konferenci International courts and domestic politics v září 2014 v Kodani. Autoři vystoupí s příspěvkem na téma Party systems, veto players and international human rights commitments of post-communist regimes – the Czech Republic and Slovakia.

16. 6. 2014  

"Poznat lidi se stejnými zájmy a zkušenostmi z praxe nebo si jen vyzkoušet, jaké je to psát odborné články z právního prostředí. I takové mohou být důvody, proč se studenti rozhodnou pro stáž v brněnském Centru pro lidská práva a demokratizaci. Mají tak možnost uplatnit se v nezávislé akademické instituci, která usiluje o odborný výzkum témat spojených s ochranou lidských práv. Přitom načerpávají zkušenosti a plní různé úkoly od organizace přednášek a diskusí až po tvorbu odborných studií a pravidelného bulletinu." Více se dočtete na str. 6 - http://www.fss.muni.cz/static/2055/Atrium_3_web.pdf.

16. 6. 2014  

Aktuální číslo Bulletinu se točí kolem problematické otázky lidských práv v době technologické, a sice střetu svobody projevu s právem na soukromí. S takřka univerzálně dostupným připojením na internet a neuvěřitelnými kvanty informací, které se tam nacházejí, se lze ve velmi krátké době dozvědět cokoliv (včetně údajů zcela chybných, ať už úmyslně či neúmyslně) o čemkoliv.  Snadná dostupnost informací má však i své stinné stránky a právě o nich píší Lukáš Hoder a Helena Bončková. L. Hoder se vrací k případu Digital Rights Ireland a zasazuje jej do širšího kontextu, zatímco H. Bončková zpracovala další horkou novinku od Soudního dvora EU – případ Google. 

Bulletin si můžete přečíst zde.

11. 6. 2014  

Martin Bobák

Human Rights Interactive Map čili HRIM je nový nástroj pro studenty, právní profesionály a zanícené lidskoprávníky. V přehledném grafickém rozhraní HRIM nabízí nejen zoomovatelnou mapu s daty ratifikací nejvýznamnějších univerzálních a regionálních lidskoprávních závazků, ale také možnost porovnávat jednotlivé státy z perspektivy dat podpisu či ratifikace různých lidskoprávních instrumentů. Uživatelům rovněž umožňuje zjistit geografický rozsah aplikace vybraných úmluv. Navíc jsou v HRIMu zahrnuty i odkazy na institucionální adresy správců nejvýznamnějších lidskoprávních instrumentů. Po otevření těchto odkazů uživatelé HRIMu mohou čerpat podrobnější data přímo z originálních zdrojů. HRIM je jedinečný nástroj svého druhu. Doposud žádná obdobná lidskoprávní mapa neexistovala.

K nalezení na hrim.law.muni.cz.

22. 5. 2014  

V úterý 3. 6. 2014 se od 11:00 do 14:00 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v místnosti č. 038 uskuteční workshop na téma 

Human Rights for the Vulnerable,

na němž vystoupí odborníci na mezinárodní trestní a zdravotnické právo a problematiku lidských práv z University of Aberystwyth ve Walesu – prof. Ryszard Piotrowicz, prof. John Williams a dr. Anel Boshoff.