22. 4. 2021   Nikola Sedláková

Česká firma provozující jedny z nejnavštěvovanějších pornografických stránek na světě, Xvideos, umožňuje nahrávat i nelegální videa, jako jsou dětská pornografie, nucení k sexu či videa nepředstíraného násilí na lidech. Na povrch zároveň vyplouvají informace o nelegálních praktikách Xvideos při natáčení porno videí. Případem se již začala zabývat Policie ČR.

22. 4. 2021   Tereza Kuklová

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Tak zní první článek Listiny základních práv a svobod, dokumentu, jenž letos v lednu oslavil 30 let od svého přijetí Federálním shromážděním. Co vedlo k jejímu vzniku a jaký je její dnešní význam?

22. 4. 2021   Daniela Petržilková

Ústavní soud v prosinci 2020 zamítl návrh na zrušení části ustanovení v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Toto ustanovení znemožňuje soudům uznávat zahraniční rozhodnutí o osvojení dítěte homosexuálními páry. Podle Ústavního soudu je v souladu s Ústavou. Jaké úvahy ho k tomuto závěru vedly?

13. 3. 2021   David Janků

Autor je právník v Kanceláři veřejného ochránce práv

Veřejný ochránce práv provedl v roce 2020 výzkum, ve kterém zmapoval rozhodování českých soudů ve sporech s námitkou diskriminace mezi lety 2015 až 2019 v rámci své působnosti jako národního orgánu pro rovné zacházení. Jakými aspekty rozhodování soudů se ochránce ve výzkumu zabýval, jaká jsou jeho zjištění a jaká navrhl doporučení?

13. 3. 2021   Daniela Petržilková

V období srpna až prosince 2020 se konalo devět zasedání osmi lidskoprávních výborů OSN. Kvůli pandemii COVID-19 tyto smluvní orgány odložily projednávání periodických zpráv států o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních lidskoprávních smluv. Některé výbory se navzdory pandemii při svých zasedáních zabývaly stížnostmi jednotlivců na porušování lidských práv. K jakým závěrům výbory došly?

13. 3. 2021   Alžběta Dvořáková

Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensouda vydala v prosinci 2020 každoroční zprávu o předběžných šetřeních, kterými se zabývá její Úřad. Zkoumání čtyř událostí z deseti v minulém roce uzavřela. Vyšetřovat začne situace v Palestině, Nigérii a na Ukrajině. Údajné zločiny britských vojáků v Iráku naopak vyšetřovat nebude.

13. 3. 2021   Jakub Hedl

V listopadu 2020 stanul před přípravným senátem Mezinárodního trestního soudu keňský právník Paul Gicheru, který je podezřelý ze spáchání trestných činů proti výkonu spravedlnosti, konkrétně z ovlivňování svědků v tzv. keňských případech.

13. 3. 2021   Eliška Hůlová

Česká republika neplní závazky vyplývající z Evropské sociální charty a stále umisťuje stovky malých dětí ročně do ústavní péče. Evropský výbor pro sociální práva však ukázal, že mezinárodní právo takovou praxi nebude tolerovat. 

13. 3. 2021   Eliška Hronová

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozhodl o stížnosti advokátů, kterým vnitrostátní soud za průtahy v řízení a pohrdání soudem uložil bez jednání vysokou pokutu. Stížnost Gestur Jónsson a Ragnar Halldór Hall proti Islandu štrasburský soud označil za nepřijatelnou, jelikož řízení o pokutě považoval za disciplinární a nikoli trestní.  

13. 3. 2021   Barbora Bromová

Nové iniciativy se mají zasadit o důslednější stíhání jednotlivců i organizací zodpovědných za porušování lidských práv. Jejich příznivci je přirovnávají k úspěšným zahraničním opatřením inspirovaným příběhem perzekuovaného ruského právníka Sergeje Magnitského.