13. 3. 2021   Eliška Hronová

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva rozhodl o stížnosti advokátů, kterým vnitrostátní soud za průtahy v řízení a pohrdání soudem uložil bez jednání vysokou pokutu. Stížnost Gestur Jónsson a Ragnar Halldór Hall proti Islandu štrasburský soud označil za nepřijatelnou, jelikož řízení o pokutě považoval za disciplinární a nikoli trestní.  

13. 3. 2021   Barbora Bromová

Nové iniciativy se mají zasadit o důslednější stíhání jednotlivců i organizací zodpovědných za porušování lidských práv. Jejich příznivci je přirovnávají k úspěšným zahraničním opatřením inspirovaným příběhem perzekuovaného ruského právníka Sergeje Magnitského.

13. 3. 2021   Martin Míšek

SDEU a systém jmenování soudců

Sdružení Republika, podporující ochranu spravedlnosti a právního státu na Maltě, před soudy napadlo tamní systém jmenování soudců. Maltský soud položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU doptávající se na aplikaci čl. 19 SEU (členské státy stanoví prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie) a článek 47 Listiny EU (právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces).

13. 3. 2021   Aneta Majerčíková

Počátkem prosince proběhlo jednání před Nejvyšším soudem USA ve věci Nestlé a Cargill vs. Doe. Ostře sledovaný případ týkající se nucené dětské práce a obchodování s dětmi na kakaových plantážích přilákal velké množství amīcōrum curiae. Rozhodnutí se očekává v létě 2021.

13. 3. 2021   Aneta Navrátilová

Na konci roku 2020 si Moldavané zvolili novou hlavu státu. Do čela postsovětské republiky si dosadili prozápadní a prounijní političku a ekonomku Maiu Sanduovou. Tamější listopadové volby byly historicky teprve druhými přímými prezidentskými volbami v Moldavsku, první se uskutečnily před čtyřmi lety v roce 2016. Už tehdy Sanduová kandidovala, avšak neúspěšně.

13. 3. 2021   Iva Turanová

Již třetím měsícem pokračují nepokoje na severu Etiopie. Začátkem listopadu přerostly dlouhodobé neshody mezi etiopskou vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou ve vojenský konflikt ve státě Tigraj. Tisíce uprchlíků se přesunuly do sousedního Súdánu a v oblasti nastala humanitární krize.

13. 3. 2021   Kristýna Zábojníková

Uplynutím ledna 2021 vešla v platnost Úmluva OSN o zákazu jaderných zbraní. V porovnání s jinými mezinárodními instrumenty jako první jaderné zbraně přímo zakazuje. Generální tajemník OSN a nevládní organizace vnímají tuto událost jako významný krok v odzbrojování. Jak vznikla a jak se k ní staví jaderné státy?

13. 3. 2021   Daniela Petržilková

Kárný senát Nejvyššího správního soudu vynesl v prosinci 2020 rozhodnutí, ve kterém se zabýval kritikou bývalé předsedkyně Okresního soudu v Liberci svého nástupce, kterého nepokládala za vhodného na danou funkci. Tuto kritiku vyjádřila jednak ve zveřejněných dokumentech na elektronické úřední desce soudu, ale i v reportáži televize Seznam v rámci pořadu Záhady Josefa Klímy. Co jsou podle kárného senátu limity svobody projevu soudce? 

13. 3. 2021   Nikola Sedláková

Bezpečnostní informační služba vydala v listopadu minulého roku výroční zprávu, v níž popsala hrozby, kterým Česká republika čelí. Přední místo zaujímají aktivity špiónů z Ruska a Číny, ale nalezneme zde celou řadu dalších varování. Na co by si měla ČR podle BIS dávat pozor? Jakou podporu má práce tajné služby ze strany politiků?

13. 3. 2021   Jana Koblasová

Trestní kolegium Nejvyššího soudu v prosinci 2020 publikovalo dvě usnesení, které se týkají prostorových odposlechů (institutu sledování osob a věcí), obsaženého v ust. § 158d trestního řádu. V čem spočívají tato konkrétní usnesení a jaký mají význam pro dosavadní vývoj úpravy prostorových odposlechů v trestním řízení?