6. 7. 2021   Daniela Petržilková

Nejvyšší soud vydal v březnu rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze týkající se poskytování veganské stravy ve vazbě. Městský soud v Praze rozhodl, že vazební věznice neměla povinnost poskytovat zatčenému muži veganskou stravu. Podle Nejvyššího soudu však Městský soud v Praze pochybil, když ve svém rozhodnutí zvažoval provozní situaci v konkrétní vazební věznici a rozlišoval mezi náboženstvím a sekulárním světonázorem.

6. 7. 2021   Nikola Sedláková

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl stížnosti šesti českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. V evropské sekci jste se mohli dočíst, jakými argumenty ESLP svůj závěr odůvodnil a jak „vybalancoval” v konfliktu stojící zájmy. V tomto textu zasadíme toto přelomové rozhodnutí do českých souvislostí. 

8. 5. 2021   Barbora Bromová

Bakalářský program PPLE, který kombinuje politologii, psychologii, právo a ekonomii v rámci jednoho titulu, je vyjádřením snahy Amsterdamské právnické fakulty inovovat výuku práva i sociálních věd. Důraz na mezioborový výzkum, diverzitu a řešení praktických problémů činí ze studia v Amsterdamu jedinečně obohacující zážitek.

8. 5. 2021   Veronika Čáslavová

V loňském roce si celý svět připomínal tři čtvrtě století od konce druhé světové války. Roku 2019 slavila Česká republika třicet let od zlomového roku 1989. Avšak tak, jako rok 1945 neznamenal definitivní porážku jednoho nedemokratického režimu, ani sametová revoluce není trvalou zárukou demokracie v naší zemi. K těmto i dalším otázkám se v online diskuzi vyjádřil armádní generál Petr Pavel. 

8. 5. 2021   Alžběta Dvořáková

V únoru letošního roku byl Karim Khan zvolen novým žalobcem Mezinárodního trestního soudu. Khanovi započne mandát v červnu tohoto roku. V Úřadu žalobce nahradí současnou žalobkyni Fatou Bensoudu. Khan bude ve funkci žalobce devět let.

8. 5. 2021   Jakub Hedl

Přípravný senát Mezinárodního trestního soudu na žádost žalobkyně v únoru rozhodl, že Mezinárodní trestní soud je nadán jurisdikcí nad územím  Palestiny, jelikož ta je smluvní stranou Římského statutu. Žalobkyně tak může pokračovat ve vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva, ke kterým mělo dojít na Západním břehu, v pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. Rozhodnutí ovšem nebylo jednotné.

8. 5. 2021   Tomáš Münzberger

V případu bývalého náčelníka generálního štábu milic, Bosca Ntagandy, který se podílel na zvěrstvech konžské občanské války, v březnu došlo k důležitému rozhodnutí o povinnosti nahradit újmu. Újma  byla vyčíslena na třicet milionů USD. Rozhodnutí také určuje povahu a formu reparací, a proto je důležitou součástí mandátu Mezinárodního trestního soudu, který zajišťuje faktickou satisfakci obětem.

8. 5. 2021   Martin Míšek

Odstraňte segregaci romských dětí a zaměřte se na strategii ochrany komunity LGBTI. Tak zní doporučení směřované České republice od Evropské komise proti rasismu a netoleranci, která je orgánem pro sledování lidských práv Rady Evropy. Monitoring zkoumá situaci týkající se projevů rasismu a nesnášenlivosti v každém z členských států Rady Evropy. Jak v nejnovějším hodnocení dopadla Česká republika?

8. 5. 2021   Eliška Hůlová

Krize polské justice pokračuje reforma zákona o výběru kandidátů na soudce Nejvyššího soudu vzbuzuje pochybnosti o jejich nezávislosti. Podle Soudního dvora mohou být tyto změny v rozporu s právem EU. Konečné posouzení je ale na polském Nejvyšším správním soudu.

8. 5. 2021   Eliška Hronová

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika dostatečně nezajišťuje procesní práva dětem do 15 let v kvazitrestním řízení. Podle rozhodnutí o kolektivní stížnosti International Commission of Jurists proti České republice stát musí dětem zajistit právní pomoc od samého začátku řízení. K formálnímu projednání věci soudem pro mládež nadto mají existovat alternativy, tzv. odklony.