29. 7. 2022   Michaela Kučerová

Ve Spojených státech amerických došlo v červnu letošního roku k vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Dobbs vs. Ženská zdravotní organizace v Jacksonu. Ten zvrátil více než padesát let starý precedent o ústavní ochraně práva na potrat v zemi. Rozsudek tak potvrzuje neblahé předzvěsti o postupném úpadku reprodukčních práv žen v USA. 

29. 7. 2022   Arame Diopová

Ostrovní stát Srí Lanka se poslední měsíce potýká s kolapsem hospodářství, který má katastrofální dopad na život jeho obyvatel. Stát není schopen splácet své dluhy, inflace stále roste a lidé trpí nedostatkem základních komodit jako jsou potraviny či pohonné hmoty. V ulicích jsou slyšet hlasy protestujících, kteří volají po radikální změně. Vláda rodu Radžapaksů je u konce a nový prezident Ranil Vikremasinghe prosí svět o pomoc.

29. 7. 2022   Ondřej Kaška

Návrat dynastie Marcosů: syn bývalého diktátora se stal prezidentem Filipín

Ferdinand Marcos junior zvítězil v květnu v prezidentských volbách. Hlasovalo pro něj přes 30 milionů Filipínců.

29. 7. 2022   Dominika Šudová

V dubnu minulého roku byla podána žaloba proti Vládě České republiky a čtyřem ministerstvům, a to kvůli nedostatečné aktivitě státu při ochraně životního prostředí na území České republiky. Letos soud žalobě zčásti vyhověl. 

29. 7. 2022   Marie Gavendová

Wellness hotel s nudistickou zónou neumožňoval pobyt dětem do 15 let, aby zajistil nerušený odpočinek hostů. Česká obchodní inspekce mu za to uložila pokutu, protože se tím měl dopustit přestupku diskriminování spotřebitele. Jak vnímá diskriminaci dětí Nejvyšší správní soud?

29. 7. 2022   Veronika Nováková

Výbor OSN pro sociální, hospodářská a kulturní práva (dále jen „výbor”) na svém třicátém zasedání zhodnotil naplňování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen „pakt”) ze strany ČR. Naše země se dočkala určitých doporučení pro zlepšení provádění a prosazování paktu tak, aby všichni mohli plně využívat svých práv.

29. 7. 2022   Kateřina Ochodková

Červen ve znamení debat o dětském ombudsmanovi

V České republice znovu ožívá debata o zřízení institutu dětského ombudsmana. O její vznik bude usilovat vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle ní by zavedení tohoto institutu posílilo ochranu práv dětí, přispělo k větší jednotě podpory ohrožených dětí a rodin a mělo pozitivní vliv na fungování opatrovnické justice a na oblast vzdělávání v právech dětí. 

3. 6. 2022   Anna Kačmaříková

Problematika změny klimatu rezonuje ve všech oblastech lidského života a v právním světě tomu není jinak. Ačkoli klimatické žaloby nejsou žádnou novinkou, teprve v posledních třech letech se staly tématem, kterým se musí zabývat také evropské soudy - tedy otázkou lidskoprávního přístupu k soudním sporům v oblasti životního prostředí. Jaké jsou současné trendy v této oblasti?

3. 6. 2022   Kateřina Ochodková

Volební pozorovatelství spočívá v pozorování volebního procesu konkrétních voleb a v jejich následném hodnocení. Typicky se volby pozorují především ve státech procházejících procesem přechodu od nedemokratického k demokratickému režimu, kde může tato aktivita přispívat k větší akceptovatelnosti výsledků pozorovaných voleb.

3. 6. 2022   Adam Crhák

Rohingové jsou muslimským etnikem žijícím v Myanmaru. Jako náboženská menšina jsou již desetiletí podrobováni diskriminačnímu zacházení ze strany státních úřadů, přičemž jejich situace se postupem let zhoršuje. Od srpna 2017, kdy bylo zásahem myanmarské armády zahájeno systematickému násilí a vysídlování statisíců Rohingů, se však o jednání vlády začaly zajímat mezinárodní soudy. Myanmar jako stát tak v současné době čelí obvinění z genocidy a jeho představitelé mohou být obviněni ze zločinů podle mezinárodního práva.