1. 12. 2021   Tomáš Münzberger

Smrt devatenáctiletého Afghánce, který zavraždil českého psovoda Tomáše Procházku, se zdá být smutným případem selhání vojáků, včetně těch českých. Na definitivní odpověď a nastolení spravedlnosti však tři roky po incidentu, který ukončil Afgháncův život, stále ještě čekáme.

1. 12. 2021   Jakub Hedl

Zvláštní tribunál pro Libanon získal finanční prostředky, které mu umožní pokračovat v činnosti a rozhodnout o odvoláních v historicky prvním soudním případu terorismu u mezinárodního tribunálu. Kvůli finančním problémům hrozilo, že Tribunál předčasně ukončí svoji činnost.

1. 12. 2021   Alžběta Dvořáková

Alexanda Kotey, bývalý člen teroristické skupiny mediálně přezdívané ‘The Beatles’, se v září tohoto roku doznal ke všem bodům obvinění, které proti němu vznesl americký federální soud. Jde o první případ, ve kterém je člen tzv. Islámského státu souzen v USA. Kotey čelí doživotnímu trestu odnětí svobody, rozsudek by měl být vynesen v březnu příštího roku.

1. 12. 2021   Eliška Hronová

Média v souvislosti s uzavřením škol a dalšími opatřeními často zmiňovala, že pandemie dopadá disproporčně více na ženy, kterým nezřídka přibyla vedle směny pracovní a zajištění chodu domácnosti i směna v podobě podpory dětí v online výuce. Na druhou stranu se ozývaly hlasy, že pro mnohé muže se jednalo o intenzivní lekci z péče o děti i domácnost, kterou předtím na vlastní kůži nepocítili. Jak hodnotí dopad covidu-19 na rovnost pohlaví Evropský institut pro rovnost žen a mužů ve své zprávě?

1. 12. 2021   Eliška Hůlová

Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu přijal změny trestního zákoníku, které by měly postihovat popírání genocidy a oslavování válečných zločinců. V poválečném usmiřování jde o významný krok. Jaké jsou ale jeho šance na úspěch, když musel přijít „zvenčí“?

1. 12. 2021   Barbora Bromová

SDEU: Na národnosti pachatele domácího násilí záleží

Začátkem září 2021 zveřejnil Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-930/19 État belge týkající se práva pobytu v případě domácího násilí. Případ se zabývá situací Alžířana pod krycím jménem ‘pan X’, který odcestoval do Belgie za svou francouzskou manželkou a projevil zájem zachovat své odvozené právo pobytu v Belgii i po následném rozvodu manželství a odcestování bývalé partnerky zpět do rodné Francie s odvoláním na specifická pravidla týkající se obětí domácího násilí. Podle finálního rozsudku SDEU je relevantní, zda je pachatelem domácího násilí na osobě s občanstvím ve třetí zemi občan Unie či občan jakékoli třetí země. Případné rozdílné zacházení vyplývající z tohoto rozdílu podle Soudního dvora není v rozporu se zásadou rovnosti před zákonem stanovenou Listinou základních práv Evropské unie.

1. 12. 2021   Aneta Navrátilová

Brazílie se dlouhodobě potýká s energetickou krizí způsobenou dlouhým obdobím sucha. Ke konci letošního léta tamější Ministerstvo pro energetiku informovalo, že je situace horší, než se původně očekávalo. Ceny energií rostou.

1. 12. 2021   Kristýna Zábojníková

Kuba zažila nejrozsáhlejší protesty od roku 1959. Během jednoho dne protestovalo proti vládě tisíce osob napříč celou zemí. Následovalo omezení internetu, zatýkání a nová legislativa. Prezident Kuby Miguel Díaz Canel ze současné situace viní americké sankce a pandemii.

1. 12. 2021   Iva Turanová

Salvadorský prezident Nayib Bukele dále upevňuje svou pozici. Zisk většiny v zákonodárném sboru, výměna soudců na Nejvyšším soudě a přijetí zákona, v jehož důsledku půjde do důchodu přes 200 soudců – to vše jsou změny, které ohrožují nezávislost soudní moci v Salvadoru.

1. 12. 2021   Nikola Sedláková

V červnu zasedal Výbor proti mučení Rady vlády pro lidská práva. Diskutována byla především současná situace ve věznicích v souvislosti s pandemií COVID-19. V důsledku stále probíhající pandemie koronaviru totiž muselo být ve věznicích zavedeno mnoho restriktivních opatření. Jaké dopady má pandemie koronaviru na život ve věznicích? A jaká další témata výbor řešil?