14. 12. 2021   Eliška Hůlová

SDEU: španělský systém sociálního zabezpečení je diskriminační

14. 12. 2021   Aneta Navrátilová

V polovině září se v Rusku konaly parlamentní volby, ve kterých občané volili 450 členů dolní komory ruského parlamentu. Podle mnohých očekávání obhájila většinu mandátů ve Státní dumě vládnoucí strana Jednotné Rusko. Volby však doprovázela cenzura i četné podvody.

14. 12. 2021   Kristýna Zábojníková

Budoucnost osob ve věznici v Guantánamu na Kubě je i po 20 letech stále nejistá. Z původních 780 osob 39 stále čeká na sdělení svých obvinění nebo propuštění. Dle OSN je tamní situace závažná. Se zvolením nového amerického prezidenta přichází nová naděje na zrušení celého zařízení. Zda k tomu však skutečně dojde, je nejisté.

14. 12. 2021   Iva Turanová

Rwandský soud poslal na 25 let do vězení Paula Rusesabaginu, který zachránil stovky osob během rwandské genocidy. Důvodem je dle soudu jeho členství v teroristické skupině. Řízení však nesplňovalo standardy spravedlivého procesu.

14. 12. 2021   Jana Koblasová

Ministerstvo zdravotnictví v září prohrálo spor o uznávání protilátek, když Nejvyšší správní soud vyslovil, že část opatření ministerstva byla v rozporu se zákonem. V době psaní tohoto článku, tedy zhruba měsíc od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, se přitom protilátky jako průkaz bezinfekčnosti stále neuznávají.

14. 12. 2021   Tereza Kuklová

Na konci srpna rozhodlo plénum Ústavního soudu o zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Napadená část zákona odpírala nárok na doplatek na bydlení bytům a ubytovacím zařízením, která se nacházejí v tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Z jakých důvodů shledal Ústavní soud v předmětných ustanoveních diskriminaci?

14. 12. 2021   Nikola Sedláková

V rámci nového projektu Ministerstva spravedlnosti se vytváří nová databáze judikatury v oblasti základních práv a svobod, která by měla zajistit lepší přístup k judikatuře mezinárodních i vrcholných vnitrostátních soudů. Projekt je financovaný z Norských fondů a plánovaný na čtyři roky. Proč je taková databáze vlastně zapotřebí?

14. 12. 2021   Daniela Petržilková

Obecné soudy během nouzového stavu plošně aplikovaly § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, čímž výrazně zvyšovaly trestní sazbu v případě krádeží. Ústavní soud v červenci rozhodl, že obecné soudy nerespektovaly zásadu subsidiarity trestní represe a docházelo tak k porušování práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. 

6. 12. 2021  

Bulletin si můžete stáhnout zde.

1. 12. 2021   Monika Hanych

Prašné cesty, nefunkční kanalizace, rozpadlé stany, nedostupná lékařská péče. V nevyhovujících podmínkách uprchlického tábora Kara Tepe na řeckém ostrově Lesbos se stále tísní nejméně 4 500 lidí. Na vyřízení žádostí o azyl přitom obvykle čekají roky. Nových utečenců do tábora nyní příliš nepřibývá – řecká pohraniční stráž se je snaží rovnou na moři zahnat zpátky k tureckým břehům.