22. 4. 2021   Aneta Navrátilová

Od poloviny letošního ledna se Rusko potýká s rozsáhlými celostátními protesty. Hlavní příčinou propuknutí tisícových demonstrací bylo zatčení a následné uvěznění opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Ten se posledního půl roku v Berlíně zotavoval z otravy nervově paralytickou látkou typu novičok. Z otravy Navalny obviňuje ruské státní orgány v čele s prezidentem Vladimirem Putinem.

22. 4. 2021   Jana Koblasová

Parlament se bude muset dohodnout na nové úpravě voleb do Poslanecké sněmovny, k čemuž má asi 6 měsíců. Ústavní soud totiž v únoru tohoto roku rozhodoval o ústavní stížnosti skupiny senátorů, kterou se senátoři domáhali zrušení některých částí volebního zákona. V některých bodech Ústavní soud návrhu vyhověl. Jaká bude podoba podzimních voleb tohoto roku?

22. 4. 2021   Nikola Sedláková

Česká firma provozující jedny z nejnavštěvovanějších pornografických stránek na světě, Xvideos, umožňuje nahrávat i nelegální videa, jako jsou dětská pornografie, nucení k sexu či videa nepředstíraného násilí na lidech. Na povrch zároveň vyplouvají informace o nelegálních praktikách Xvideos při natáčení porno videí. Případem se již začala zabývat Policie ČR.

22. 4. 2021   Tereza Kuklová

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Tak zní první článek Listiny základních práv a svobod, dokumentu, jenž letos v lednu oslavil 30 let od svého přijetí Federálním shromážděním. Co vedlo k jejímu vzniku a jaký je její dnešní význam?

22. 4. 2021   Daniela Petržilková

Ústavní soud v prosinci 2020 zamítl návrh na zrušení části ustanovení v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Toto ustanovení znemožňuje soudům uznávat zahraniční rozhodnutí o osvojení dítěte homosexuálními páry. Podle Ústavního soudu je v souladu s Ústavou. Jaké úvahy ho k tomuto závěru vedly?

13. 3. 2021   David Janků

Autor je právník v Kanceláři veřejného ochránce práv

Veřejný ochránce práv provedl v roce 2020 výzkum, ve kterém zmapoval rozhodování českých soudů ve sporech s námitkou diskriminace mezi lety 2015 až 2019 v rámci své působnosti jako národního orgánu pro rovné zacházení. Jakými aspekty rozhodování soudů se ochránce ve výzkumu zabýval, jaká jsou jeho zjištění a jaká navrhl doporučení?

13. 3. 2021   Daniela Petržilková

V období srpna až prosince 2020 se konalo devět zasedání osmi lidskoprávních výborů OSN. Kvůli pandemii COVID-19 tyto smluvní orgány odložily projednávání periodických zpráv států o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních lidskoprávních smluv. Některé výbory se navzdory pandemii při svých zasedáních zabývaly stížnostmi jednotlivců na porušování lidských práv. K jakým závěrům výbory došly?

13. 3. 2021   Alžběta Dvořáková

Žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensouda vydala v prosinci 2020 každoroční zprávu o předběžných šetřeních, kterými se zabývá její Úřad. Zkoumání čtyř událostí z deseti v minulém roce uzavřela. Vyšetřovat začne situace v Palestině, Nigérii a na Ukrajině. Údajné zločiny britských vojáků v Iráku naopak vyšetřovat nebude.

13. 3. 2021   Jakub Hedl

V listopadu 2020 stanul před přípravným senátem Mezinárodního trestního soudu keňský právník Paul Gicheru, který je podezřelý ze spáchání trestných činů proti výkonu spravedlnosti, konkrétně z ovlivňování svědků v tzv. keňských případech.

13. 3. 2021   Eliška Hůlová

Česká republika neplní závazky vyplývající z Evropské sociální charty a stále umisťuje stovky malých dětí ročně do ústavní péče. Evropský výbor pro sociální práva však ukázal, že mezinárodní právo takovou praxi nebude tolerovat.