6. 7. 2021   Zuzana Vikarská

V dubnu 2021 rozhodl velký senát ESLP o systému povinného očkování dětí v České republice. Stěžovatelé ve Štrasburku neuspěli, systém povinného očkování obstál. Po přečtení rozsudku ve věci Vavřička a další proti České republice je důležité nejen shrnout jeho závěry, ale též si vyjasnit, o co v dané věci nešlo. Nešlo v něm totiž o zásah do fyzické integrity stěžovatelů, o autonomii jejich vůle, ani o selhání ESLP jakožto ochránce lidských práv jednotlivců.

6. 7. 2021   Daniela Petržilková

V únoru a březnu proběhlo v Ženevě zasedání Rady OSN pro lidská práva, která se zabývala lidskoprávní situací v Sýrii, Severní Koreji, ale i na palestinských územích. Jednání probíhala na podkladě odborných zpráv vypracovaných zvláštními zpravodaji a Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Po několika letech Rada opět konsenzuálně přijala rezoluci kritizující stav lidských práv v Myanmaru. Rezoluci podpořila i Česká republika.

6. 7. 2021   Tomáš Münzberger

Americký prezident Joe Biden otevřel novou kapitolu vztahů Spojených států amerických a Mezinárodního trestního soudu, když zrušil sankce, které nastolil jeho předchůdce. Jaká je historie přístupu USA k práci této nezávislé mezinárodní instituce? A jaký vývoj můžeme očekávat od kabinetu Joea Bidena?

6. 7. 2021   Jakub Hedl

Mezinárodní trestní soud uveřejnil v posledním březnovém týdnu rozhodnutí o odvoláních v případech Ntaganda a Gbagbo. Zatímco v případu bývalého velitele konžské milice Bosca Ntagandy potvrdil třicetiletý trest odnětí svobody, v případu bývalého prezidenta Pobřeží slonoviny Laurenta Gbagba potvrdil Soud jeho plné osvobození.

6. 7. 2021   Alžběta Dvořáková

Francie v březnu letošního roku vydala zprávu zkoumající svoji vlastní roli ve rwandské genocidě v roce 1994. Podle zprávy došlo ze strany Francie k pochybení a nese část odpovědnosti, není ale spoluviníkem. Rwandská vláda v dubnu tohoto roku zveřejnila vlastní zprávu, která má za cíl doplnit přezkum ze strany Francie.       

6. 7. 2021   Zuzana Andreska

Evropský soud pro lidská práva vydal rozhodnutí o stížnosti šesti českých rodičů a jejich dětí, kteří odmítli povinné očkování. Šestnácti hlasy ku jednomu štrasburský soud rozhodl, že Česká republika právo na respektování soukromého života rodičů ani dětí neporušila. 

6. 7. 2021   Eliška Hůlová

Tlak na polské soudce sílí. Za zpochybňování justičních reforem jim hrozí disciplinární řízení. Evropskou komisi také znepokojuje rozhodování o imunitě soudců Disciplinární komorou, u které Soudní dvůr Evropské unie již před rokem nařídil pozastavení činnosti. Unijní soud tak bude znovu rozhodovat o nezávislosti polské justice.

6. 7. 2021   Martin Míšek

ESLP: Odpovědnost za ztrátu života policisty

Evropský soud pro lidská práva se ve věci Ribcheva a další proti Bulharsku zabýval (ne)účinností vyšetřování ze strany státu v případu policisty usmrceného v průběhu operace člověkem, kterého se snažil zatknout. Případ se rovněž týkal otázky, zda orgány měly podle stejného ustanovení povinnost chránit policistův život. Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 2 Úmluvy (právo na život) v jeho procesní složce z důvodu neprovedení účinného vyšetřování. Podle Soudu však nedošlo k hmotněprávnímu porušení stejného článku, pokud jde o opatření přijatá orgány na ochranu života důstojníka. Podle Soudu byla opatření přiměřená navzdory určitým chybám v plánování a provedení operace.

6. 7. 2021   Kristýna Zábojníková

Evropská unie uvalila v březnu 2021 sankce vůči čínským představitelům v souvislosti s porušováním lidských práv Ujgurů. Ke kroku EU se připojily Velká Británie, USA a Kanada. V reakci na sankce přijala Čína četná protiopatření, která mají přesah i do soukromé sféry obchodních gigantů jako H&M a Nike.

6. 7. 2021   Aneta Navrátilová

V březnu 2021 se v Izraeli konaly parlamentní volby. Jednalo se o již čtvrté volby do jednokomorového Knesetu za poslední čtyři roky. Občanská společnost se za tu dobu stala značně polarizovanou. Letošní volby proto byly považovány za referendum o politickém vedení země premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ten stojí v čele izraelské vlády od roku 2009.