5. 9. 2022   Kateřina Ochodková

Ministerstvo vnitra vydalo zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky za rok 2021. Jaká zjištění zpráva přináší?

Zprávu o extremismu [1] a předsudečné nenávisti [2] každoročně zpracovává Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Vychází přitom z podkladů a statistik zpravodajských služeb, Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Probační a mediační služby. 

5. 9. 2022   Dominika Šudová

Prague Pride je po dvou letech zpět

V polovině srpna se v Praze konal Prague Pride Festival. Vrcholným zakončením byl známý duhový průvod, který se uskutečnil poprvé od roku 2010.[1] Policejním odhadem se pochodu účastnilo okolo 60 tisíc lidí. Prostřednictvím průvodu lidé vyjadřují sounáležitost a podporu sexuálním menšinám, mezi které lze zařadit gaye, lesby, bisexuály nebo trans- a queer lidi. Prague Pride Festival není pouze o známém duhovém průvodu. 

29. 7. 2022   Michaela Stenzelová

Česká republika se v červenci tohoto roku ujala historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. V roli předsedající země bude po dobu šesti měsíců určovat nejen budoucí směřování Rady, řídit její zasedání, ale také ji zastupovat na jednáních s dalšími institucemi EU a partnery. Jaké jsou priority České republiky v oblasti demokracie a lidských práv? A jak jejich konečné stanovení ovlivnila současná geopolitická situace?

29. 7. 2022   Marie Gavendová

V červnu a červenci proběhlo v Ženevě zasedání Rady OSN pro lidská práva, která se zabývala lidskoprávní situací na Ukrajině, Krymu a v Sevastopolu. Rada také řešila, jaká opatření by se měla přijmout v souvislosti s globálním oteplováním. 

29. 7. 2022   Matyáš Dvořák

V roce 2014 celý svět zděšeně sledoval, jak se na Blízkém východě zjevila teroristická organizace, jež během půl roku ovládla podstatnou část Sýrie a Iráku, kde vyhlásila chalífát a měla ambice ovládnout rozsáhlé regiony nejen na Blízkém východě, ale také v Asii, Africe, a rovněž část Evropy. Tzv. Islámský stát neudivoval jen rychlostí postupu, ale i mimořádnou brutalitou, kterou se vyznačoval. V krutostech neslavně proslula skupina čtyř britských džihádistů označovaná médii jako „Beatles“.

29. 7. 2022   Dagmar Matúšů

Stíhání válečných zločinců na základě univerzální jurisdikce se opět ukázalo jako jedna z významných a efektivních cest k přiblížení se spravedlnosti. Druhý červencový týden v roce 2022 přinesl hned dva odsuzující rozsudky ze dvou zemí – ve Francii za spoluvinu na rwandské genocidě a ve Švédsku za účast na popravách politických vězňů v Íránu. Zatímco pachatele genocidy ve Rwandě soudila již řada států, Švédsko je vůbec první, kterému se podařilo předvést před soud a odsoudit íránského státního příslušníka za závažné porušování lidských práv v Íránu.

29. 7. 2022   Adam Crhák

Zvláštní soud pro Libanon: další dva doživotní tresty za vraždu Rafíka Harírího

Odvolací senát Zvláštního tribunálu pro Libanon v červnu vydal odsuzující rozsudky vůči dvěma podezřelým ve věci vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího. Nastražená výbušnina, kterou byl atentát v únoru 2005 proveden, si včetně Harírího vyžádala 22 mrtvých a dalších alespoň 226 raněných.

29. 7. 2022   Eliška Andrš

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že zákaz diskriminace ve spojitosti s povinností státu chránit právo na soukromý život vyžaduje, aby státy postupně zpřístupnily budovy osobám s postižením, pokud to pro ně nepředstavuje nepřiměřené břemeno. Island v této oblasti v minulých letech učinil pokrok, a tak nedostatečná přístupnost do dvou obecních budov není porušením článku 14 ve spojitosti s článkem 8 Úmluvy.

29. 7. 2022   Jana Vidláková

Evropský soud pro lidská práva v květnu rozhodl případ advokáta, kterému stát uložil pokutu za pohrdání soudem za vtip kritizující soudní řízení. Bosna dle Soudu uložením pokuty za takové jednání porušila právo stěžovatele na svobodu projevu.

29. 7. 2022   Anna Kačmaříková

FRA: Aktuální lidskoprávní situace v EU

Agentura EU pro základní práva (FRA) v červnu vydala souhrnnou zprávu k aktuálnímu stavu lidských práv v Evropě. Klíčovým tématem je lidskoprávní rozměr pandemie Covid-19. Na základě této bezprecedentní zkušenosti získal evropský důraz na sociální práva zcela nový rozměr.