31. 5. 2022   Matyáš Dvořák

Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka se po čtyřech měsících stal dalším podezřelým, který stanul před Mezinárodním trestním soudem v souvislosti s občanskou válkou ve Středoafrické republice. Mokom se v Haagu bude zpovídat ze dvou desítek zločinů, kterých se měl dopustit během sektářského konfliktu v letech 2013 - 2014.

31. 5. 2022   Dagmar Matúšů

MTS zahájil historicky první proces v souvislosti se zločiny v Dárfúru   

Na začátku dubna 2022 bylo zahájeno dlouho očekávané hlavní líčení s Abd‑al‑Rahmanem (známým též jako Ali Kushayb). Ten je obžalován z 31 bodů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit v Dárfúru jako velitel súdánské milice Janjaweed v letech 2003 a 2004 (podrobnosti k jeho případu viz Bulletin červenec-srpen 2021, s. 13 a Bulletin leden-únor 2022, s. 15).

31. 5. 2022   Terézia Lazarová

V březnu tohoto roku byl vydán další v sérii rozsudků reagujících na krizi právního státu v Polsku. O souladu novel justice přijatých politickou stranou PiS s mezinárodním právem se tentokrát rozhodovalo ve Štrasburku. Velká komora Evropského soudu pro lidská práva v případu Grzęda v. Poland rozhodla, že Polská republika nepřiměřeně zasáhla do stěžovatelova práva na spravedlivý proces.

31. 5. 2022   Anna Kačmaříková

Březnový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva znovu upozorňuje na to, že Arménie neposkytuje dostatečné záruky náboženské svobody. Podle ESLP mají arménské úřady povinnost zajistit dodržování náboženských svobod i na mezinárodně sporném území Náhorního Karabachu, neboť nad ním Arménie vykonává faktickou kontrolu. Nemůže tak odepřít registraci náboženské organizace jen proto, že její příslušníci odmítají vojenskou službu. 

31. 5. 2022   Jana Vidláková

EU aktivovala speciální režim pro uprchlíky

V důsledku ruské invaze prchají z Ukrajiny do Evropy miliony osob. EU se poprvé v historii rozhodla aktivovat speciální režim pro uprchlíky na základě směrnice o dočasné ochraně z roku 2001. Tento krizový mechanismus lze použít v případě hromadného příchodu vysídlených osob. Jeho cílem je poskytnout okamžitou ochranu osobám, které se nemohou vrátit do země svého původu.

31. 5. 2022   Michaela Kučerová

Konfuciovy instituty se na první pohled mohou jevit jako běžná kulturní centra, která mají za cíl šířit osvětu o Číně. Za nenápadnou propagací kultury se však mnohdy skrývá snaha o šíření propagandy s cenzurou, společně s pokusy o špionáž. 

31. 5. 2022   Arame Diopová

Po deseti letech a dvou občanských válkách se Libye dočkala křehkého míru. Navzdory snaze OSN ale nejsou svobodné parlamentní a prezidentské volby na obzoru. Hlavní politické bloky jsou neústupné ve svých požadavcích, zemi zmítá chaos a hrozí další ozbrojený konflikt.

31. 5. 2022   Ondřej Kaška

Bezpečnostní pakt mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy: ohrozí geopolitickou stabilitu v Pacifiku?

Čína podepsala v polovině dubna rozsáhlý bezpečnostní pakt se Šalamounovými ostrovy, zemí, která má necelých 700 tisíc obyvatel. Oznámení přišlo několik hodin poté, co Spojené státy americké informovaly o svém záměru poslat své vysoce postavené úředníky na ostrovní stát kvůli obavám, že by zde Peking mohl vytvořit vojenskou základnu.

31. 5. 2022   Veronika Nováková

Virtuální prostor a moderní technologie jsou každodenní součástí života řady lidí. Na jednu stranu člověku mohou značně ulehčit život, avšak zároveň představují oblast, v níž může docházet i k zásahům do lidských práv. V ČR tuto oblast pravidelně sleduje Výbor pro lidská práva a moderní technologie, který se naposledy sešel v únoru letošního roku. 

31. 5. 2022   Kateřina Ochodková

Ústavní soud na konci března vyhlásil dlouho očekávané rozhodnutí ve věci ústavní stížnosti transgender osoby T. H., spojené s návrhem na zrušení podmínky chirurgické sterilizace pro úřední změnu pohlaví.