5. 9. 2022   Adam Crhák

Totalitní režim tzv. Rudých Khmerů v Kambodži mezi lety 1975 a 1979 si vyžádal 1,5 – 2 miliony obětí. Příslušníci národnostních, etnických a náboženských menšin, ale i jiné osoby nevyhovující komunistickému režimu byli vězněni, mučeni a hromadně vražděni v rámci státní politiky genocidy.

5. 9. 2022   Dagmar Matúšů

Ukrajinský soud snížil trest prvnímu odsouzenému ruskému vojákovi

Odvolací soud v Kyjevě snížil na konci července 2022 trest jednadvacetiletému ruskému vojákovi, který byl jako vůbec první od únorové invaze Ruské federace na Ukrajinu odsouzen ukrajinskými soudy za válečné zločiny (více viz Bulletin červen 2022, s. 13). Za zabití neozbrojeného civilisty si tak místo doživotí odpyká ve vězení 15 let.

5. 9. 2022   Anna Kačmaříková

Ačkoli se problému násilí na ženách v posledních letech dostává stále více pozornosti, nově zaváděná regulace stále cílí primárně na ochranu proti fyzickým útokům. Jak je tomu ale v případech, kdy žena trpí důsledkem psychického nátlaku? Podle zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) v této oblasti existuje velký prostor pro zlepšení.

5. 9. 2022   Jana Vidláková

Evropský parlament v červenci 2022 přijal na plenárním zasedání usnesení, ve kterém vyzval členské státy k zakotvení práva na bezpečný a legální potrat do Listiny základních práv Evropské unie. Zareagoval tím na kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z června 2022, které umožnilo státům v zemi zakázat interrupce v jakékoliv fázi těhotenství ženy.

5. 9. 2022   Terézia Lazarová

ESLP: Řecko porušilo práva migrantů, s nimiž se potopila loď v Egejském moři 

Evropský soud pro lidská práva vydal začátkem července rozsudek ve věci Safi a další proti Řecku. Stížnost, kterou podala skupina 16 stěžovatelů, se týkala potopení rybářské lodě přepravující 27 cizinců z ostrova Farmakonisi, při kterém zemřelo 11 lidí. Soud rozhodl, že Řecko porušilo své pozitivní i negativní závazky vyplývající z práva stěžovatelů na život (čl. 2 Úmluvy) a práva nebýt mučen a vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení (čl. 3 Úmluvy). 

5. 9. 2022   Arame Diopová

Brazilská sněmovna projednává návrh zákona, jehož přijetí může vážně ohrozit nejen brazilské původní obyvatelstvo, ale i životní prostředí. Návrh má podporu prezidenta Bolsonara, který dlouhodobě usiluje o omezení práv tamních domorodých komunit.

Práva brazilských původních obyvatel jsou dlouhodobě potlačována, zejména pak jejich ústavní právo na tradiční způsob života a půdu, kterou obývají. Situace se ještě více zhoršila s příchodem administrativy Jaira Bolsonara.

5. 9. 2022   Ondřej Kaška

Bývalý americký prezident Donald Trump figuruje hned v několika kauzách. V současnosti je Trumpovo jméno nejvíce skloňováno v souvislosti s možným porušením zákonu o špionáži. Kromě toho i nadále probíhá vyšetřování útoku na Kapitol z 6. ledna 2021, v němž mohl Trump rovněž sehrát zásadní roli. Americká justice se také zabývá možnými volebními podvody a daňovými nesrovnalosti.

5. 9. 2022   Michaela Kučerová

Nezávislá vyšetřovací komise OSN ve Venezuele: bude i nadále pokračovat?

Více než 125 venezuelských i mezinárodních organizací, které ve Venezuele působí, se v polovině srpna letošního roku vyjádřilo pro prodloužení mandátu nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise OSN ve Venezuele. Ta v zemi zahájila činnost v roce 2019, a to za účelem vyšetřování systematického porušování lidských práv v zemi od roku 2014, kdy se bezpečnostní situace ve Venezuele začala vyostřovat.

5. 9. 2022   Veronika Nováková

Veřejný ochránce práv (ombudsman), jímž je nyní Stanislav Křeček, vzbuzuje v současné době v české společnosti řadu otázek, například: Je ombudsman ochráncem lidských práv? Potřebujeme více ombudsmanů nebo i jiné lidskoprávní orgány?

Je úkolem ombudsmana ochrana lidských práv?

Tato otázka vyvolává v české společnosti živé diskuse dlouhodobě. Výsledkem jsou dva tábory s protichůdnými názory.

5. 9. 2022   Marie Gavendová

Na začátku června předložila skupina poslanců návrh novely občanského zákoníku, který by zavedl manželství pro všechny. Navrhovateli jsou zástupci vládní koalice kromě KDU-ČSL a rovněž hnutí ANO. Jaké změny návrh přináší a jaké vyvolal reakce?

Odlišné postavení manželů a partnerů

Rozdíly mezi současnou úpravou manželství a registrovaného partnerství se týkají symbolické roviny, vztahu k dětem a praktických otázek.