1. 12. 2021   Tereza Kuklová

Dne 1. října 2021 nabyla účinnosti kontroverzní novela Listiny základních práv a svobod. Nově je ústavně zaručeno právo bránit svůj život či život jiného člověka i se zbraní, a to za podmínek, které stanoví zákon. Jaký význam má zakotvení tzv. práva na zbraň v ústavním pořádku České republiky?

1. 12. 2021   Jana Koblasová

Ústavní soud se zabýval odškodněním dítěte s poruchou autistického spektra, jež bylo vícekrát znásilněno. Podle obecných soudů nelze určit, jak psychosociálně znevýhodněné dítě mnohočetné znásilnění vnímá, a proto mu nelze přiznat stejné odškodnění, jaké by bylo poskytnuto dítěti zcela zdravému. Ústavní soud se však s takovým názorem neztotožnil.

26. 10. 2021   Daniela Petržilková

Během sledovaného období v roce 2021 se konalo třináct zasedání devíti lidskoprávních výborů OSN. Např. Výbor pro lidská práva se zabýval souhrnnou lidskoprávní situací v Keni a Výbor pro odstranění rasové diskriminace se zaměřil na Belgii. Kromě posuzování lidskoprávní situace v jednotlivých státech se výbory zabývaly i individuálními stížnostmi jednotlivců na porušování úmluv OSN. K jakým závěrům výbory došly?

26. 10. 2021   Jakub Hedl

V německé Koblenzi v současné době probíhá řízení proti bývalým členům syrské vojenské rozvědky. Bývalý plukovník Anwar Raslan je souzen za zločiny proti lidskosti. Další příslušník rozvědky, Eyad al-Gharib, byl již odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši čtyři a půl roku za spoluúčast na zločinech proti lidskosti. Jedná se o první případ, ve kterém došlo k odsouzení člena Asadovy syrské správy na základě principu univerzální jurisdikce.

26. 10. 2021   Tomáš Münzberger

Vědci, aktivisté, ale i změny počasí, které pociťujeme na vlastní oči a kůži, nás téměř neustále informují o environmentálních problémech planety. Nezvratné body zlomu se přibližují, a tak ani mezinárodní trestní spravedlnost nechce zůstat pozadu se snahami o zmírnění dopadů lidské činnosti. Je zločin ekocidy správnou odpovědí na palčivý problém lidstva?

26. 10. 2021   Alžběta Dvořáková

V květnu letošního roku oznámil německý ministr zahraničí Heiko Maas, že vyjednávání, které probíhalo mezi namibijskou a německou vládou ohledně smíření kvůli genocidě Hererů a Namů z počátku 20. století, přineslo výsledky. Vlády vydávají společné prohlášení, v němž Německo uznává genocidu a zavazuje se k vyplácení 1,1 miliardy eur do rozvojových projektů pro poškozené komunity.

26. 10. 2021   Martin Míšek

SDEU: Polsko opět nedodržuje unijní právo 

Evropská komise zahájila řízení proti Polsku kvůli vnitrostátním opatřením zavádějícím nový disciplinární režim pro soudce Nejvyššího soudu. Pravidla z roku 2017 vytvořil v rámci Nejvyššího soudu senát zvaný Izba Dyscyplinarna zabývající se případy disciplinárního řízení samotných soudců. Komise se domnívá, že tento režim je v rozporu s právem EU, protože nezávislost a nestrannost disciplinární komory nejsou zaručeny. Komora je totiž složena výhradně ze soudců vybraných Národní soudní radou, jejíž členové jsou voleni dolní komorou polského parlamentu.

26. 10. 2021   Eliška Hůlová

Evropský soud pro lidská práva vydal rozsudek, v němž shledává zavedení tříleté čekací doby pro žádost o sloučení rodiny za neslučitelné s právem na rodinný život. 

26. 10. 2021   Barbora Bromová

Náboženské symboly – hlavně tedy symboly islámské víry – vynesly vášně společenské debaty před lucemburský soud hned několikrát. Nejčerstvější rozsudek Soudního dvora EU se týká tradičních muslimských hidžábů při výkonu práce.  Podle Soudního dvora mohou zaměstnavatelé jejich nošení za určitých podmínek zakázat.

26. 10. 2021   Aneta Navrátilová

Investigativní práce světových médií odhalila, že vlády několika států světa zneužívaly technologie izraelské společnosti NSO Group za účelem špehování novinářů, lidskoprávních aktivistů i právníků.