2. 2. 2021   Nikola Sedláková

Vyhlášení nouzového stavu ve spojitosti s pandemií COVID-19 výrazně zasahuje do všech oblastí našeho života a ani trestněprávní oblast není výjimkou. Pokud dojde ke spáchání trestného činu během nouzového stavu, může soudce považovat tuto skutečnost jako přitěžující okolnost a udělit pachateli vyšší trest?

2. 2. 2021   Tereza Kuklová

V červnu 2020 navrhlo Ministerstvo vnitra novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona. Jádro tvoří zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni a další s tím spojená opatření. Ministerstvo návrh zdůvodnilo nutností reakce na zkušenosti s pandemií koronaviru. V čem mají spočívat navrhované změny a jaké odezvy se zatím dočkaly v připomínkovém řízení?

2. 2. 2021   Daniela Petržilková

Městský soud v Praze zrušil pro nepřezkoumatelnost nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým od 21. 9. 2020 do 31. 10. 2020 zakázala osobní přítomnost studentů vysokých škol při výuce. Podle soudu pražská hygienická stanice dostatečně nezdůvodnila, proč tento konkrétní zákaz vydala.  Co konkrétně soud  posuzoval a jak své rozhodnutí odůvodnil?

2. 2. 2021   Jana Koblasová

Čím dál tím více čelíme menší reprezentaci žen ve vysokých justičních pozicích. Proč tomu tak je a jak se tomu dá zabránit? Jaké jsou osobní zkušenosti žen, které takovou funkci zastávají? Na tyto otázky odpovídali účastníci besedy na téma postavení žen v justici, kterou pořádala Moravská zemská knihovna.

2. 2. 2021   Kristýna Zábojníková

Umělá inteligence dokáže posuzovat informace podobně jako intelektuální jedinec, tvrdí zveřejněný návrh plánovaného doporučení Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Jakým způsobem ale zajistit, aby se umělá inteligence řídila lidskými morálními zásadami?

2. 2. 2021   Iva Turanová

Od začátku října probíhají po celé Nigérii protesty proti policejní brutalitě vykonávané speciální policejní jednotkou. Odpovědí jim jsou další zásahy ozbrojených a bezpečnostních složek. Po celé zemi pak od začátku demonstrací zahynulo nejméně 56 lidí.

2. 2. 2021   Aneta Navrátilová

Na konci letošního září zveřejnila Evropská komise dlouho očekávanou zprávu zkoumající stav vlády práva napříč členskými zeměmi Evropské unie. Zpráva poukazuje na chyby, kterých se některé členské státy dopouštějí, ale i na legální postupy určitých členů, které by mohly být vzorem pro zbývající členské země.

2. 2. 2021   Barbora Bromová

Evropský soud pro lidská práva se poprvé hmotněprávně vyjádřil k procesním zárukám při vyhošťování cizinců. Rozsudek Velkého senátu definoval nová pravidla zacházení s utajovanými informacemi a naznačil rozsáhlejší výklad práva na obhajobu, což může nastínit směr budoucí judikatury štrasburského soudu.

2. 2. 2021   Martin Míšek

Pět let poté, co vlna žadatelů o azyl vstoupila do Evropy, navrhuje Evropská komise změnit pravidla a předkládá nový pakt o migraci a azylu. Členské státy také nejsou se současnou situací spokojeny. Dokáží se ale shodnout na tom, jak ji napravit? Co Evropská komise v paktu navrhuje?

2. 2. 2021   Eliška Hůlová

Věčný souboj mezi ochranou osobních údajů a zájmy státu na zajišťování národní bezpečnosti pokračuje. Jsou nové rozsudky Soudního dvora EU výhrou pro soukromí, nebo pro bezpečnostní složky? Zdá se, že tak trochu obojí.