29. 7. 2022   Marie Gavendová

V červnu a červenci proběhlo v Ženevě zasedání Rady OSN pro lidská práva, která se zabývala lidskoprávní situací na Ukrajině, Krymu a v Sevastopolu. Rada také řešila, jaká opatření by se měla přijmout v souvislosti s globálním oteplováním. 

29. 7. 2022   Matyáš Dvořák

V roce 2014 celý svět zděšeně sledoval, jak se na Blízkém východě zjevila teroristická organizace, jež během půl roku ovládla podstatnou část Sýrie a Iráku, kde vyhlásila chalífát a měla ambice ovládnout rozsáhlé regiony nejen na Blízkém východě, ale také v Asii, Africe, a rovněž část Evropy. Tzv. Islámský stát neudivoval jen rychlostí postupu, ale i mimořádnou brutalitou, kterou se vyznačoval. V krutostech neslavně proslula skupina čtyř britských džihádistů označovaná médii jako „Beatles“.

29. 7. 2022   Dagmar Matúšů

Stíhání válečných zločinců na základě univerzální jurisdikce se opět ukázalo jako jedna z významných a efektivních cest k přiblížení se spravedlnosti. Druhý červencový týden v roce 2022 přinesl hned dva odsuzující rozsudky ze dvou zemí – ve Francii za spoluvinu na rwandské genocidě a ve Švédsku za účast na popravách politických vězňů v Íránu. Zatímco pachatele genocidy ve Rwandě soudila již řada států, Švédsko je vůbec první, kterému se podařilo předvést před soud a odsoudit íránského státního příslušníka za závažné porušování lidských práv v Íránu.

29. 7. 2022   Adam Crhák

Zvláštní soud pro Libanon: další dva doživotní tresty za vraždu Rafíka Harírího

Odvolací senát Zvláštního tribunálu pro Libanon v červnu vydal odsuzující rozsudky vůči dvěma podezřelým ve věci vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího. Nastražená výbušnina, kterou byl atentát v únoru 2005 proveden, si včetně Harírího vyžádala 22 mrtvých a dalších alespoň 226 raněných.

29. 7. 2022   Eliška Andrš

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že zákaz diskriminace ve spojitosti s povinností státu chránit právo na soukromý život vyžaduje, aby státy postupně zpřístupnily budovy osobám s postižením, pokud to pro ně nepředstavuje nepřiměřené břemeno. Island v této oblasti v minulých letech učinil pokrok, a tak nedostatečná přístupnost do dvou obecních budov není porušením článku 14 ve spojitosti s článkem 8 Úmluvy.

29. 7. 2022   Jana Vidláková

Evropský soud pro lidská práva v květnu rozhodl případ advokáta, kterému stát uložil pokutu za pohrdání soudem za vtip kritizující soudní řízení. Bosna dle Soudu uložením pokuty za takové jednání porušila právo stěžovatele na svobodu projevu.

29. 7. 2022   Anna Kačmaříková

FRA: Aktuální lidskoprávní situace v EU

Agentura EU pro základní práva (FRA) v červnu vydala souhrnnou zprávu k aktuálnímu stavu lidských práv v Evropě. Klíčovým tématem je lidskoprávní rozměr pandemie Covid-19. Na základě této bezprecedentní zkušenosti získal evropský důraz na sociální práva zcela nový rozměr. 

29. 7. 2022   Michaela Kučerová

Ve Spojených státech amerických došlo v červnu letošního roku k vyhlášení rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Dobbs vs. Ženská zdravotní organizace v Jacksonu. Ten zvrátil více než padesát let starý precedent o ústavní ochraně práva na potrat v zemi. Rozsudek tak potvrzuje neblahé předzvěsti o postupném úpadku reprodukčních práv žen v USA. 

29. 7. 2022   Arame Diopová

Ostrovní stát Srí Lanka se poslední měsíce potýká s kolapsem hospodářství, který má katastrofální dopad na život jeho obyvatel. Stát není schopen splácet své dluhy, inflace stále roste a lidé trpí nedostatkem základních komodit jako jsou potraviny či pohonné hmoty. V ulicích jsou slyšet hlasy protestujících, kteří volají po radikální změně. Vláda rodu Radžapaksů je u konce a nový prezident Ranil Vikremasinghe prosí svět o pomoc.

29. 7. 2022   Ondřej Kaška

Návrat dynastie Marcosů: syn bývalého diktátora se stal prezidentem Filipín

Ferdinand Marcos junior zvítězil v květnu v prezidentských volbách. Hlasovalo pro něj přes 30 milionů Filipínců.