8. 5. 2021   Barbora Bromová

EK: Za stejnou práci stejný plat

Počátkem března představila Evropská komise návrh nové směrnice, která má eliminovat rozdíl ve výši odměňování mužů a žen pracujících ve srovnatelných zaměstnáních. Návrh stojí na principu stejného ohodnocení za stejnou práci, který byl zmíněn už v Římské smlouvě z roku 1957. V praxi má směrnice podpořit platovou transparentnost a zavést mechanismy vymáhání rovnosti platů bez ohledu na pohlaví, zejména pomocí neutrálních platových struktur. I díky nim mají mít zaměstnanci právo na informace o výši platů i před pracovním pohovorem a zahájením pracovního poměru a také konkrétnější možnosti na soudní vymáhání případné kompenzace.

8. 5. 2021   Iva Turanová

Na každoročním Všečínském shromáždění lidových zástupců byly začátkem března schváleny změny v hongkongském parlamentním volebním systému. Změny vedou ke znevýhodnění prodemokratických kandidátů, čímž dochází k dalšímu oslabení hongkongské autonomie.

8. 5. 2021   Aneta Navrátilová

Už během kampaně, která předcházela americkým prezidentským volbám v roce 2020, představil demokratický kandidát Joe Biden rozsáhlý klimatický program. Na jeho základě se Spojené státy v lednu tohoto roku opětovně připojily k Pařížské dohodě a ambiciózním klimatickým cílům, které dohoda pro zapojené země stanovuje. 

8. 5. 2021   Kristýna Zábojníková

Arménský premiér v listopadu 2020 podepsal mírovou smlouvu s Ázerbájdžánem, dojednanou za pomoci Ruska. Smlouva ukončila ozbrojený konflikt, který mezi státy vypukl v září v oblasti Náhorní Karabach. Nesouhlas Arménů s obsahem smlouvy vyústil v únoru údajným pokusem o vojenský převrat, který vznesl otázku politické budoucnosti Arménie.

8. 5. 2021   Jana Koblasová

V únoru letošního roku rozhodl Městský soud v Praze o žalobě, ve které se student domáhal obnovení prezenční výuky. Nestává se často že by se studenti soudili o své právo chodit do školy. Toto rozhodnutí však může mít významný dopad nikoliv jen na školní docházku. Městský soud se totiž mimo jiné zabýval i ústavností nouzového stavu vyhlášeného na žádost hejtmanů. 

8. 5. 2021   Tereza Kuklová

Diskuse o nutnosti nahradit nekonečnou sérii nouzových stavů speciálním zákonem byla vedena již od počátku pandemie COVID-19. Přesto se Česká republika dočkala pandemického zákona až v únoru 2021. Co konkrétně nový zákon zakotvuje? Znamená přijetí pandemického zákona úplný konec nouzového stavu v České republice?

8. 5. 2021   Nikola Sedláková

Ústavní soud v únoru tohoto roku zrušil část usnesení vlády České republiky zakazující maloobchodní prodej a poskytování služeb, jež bylo zavedeno z důvodu šíření onemocnění COVID-19. Namítán byl zásah do základního práva svobodně podnikat podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod, a především nerovný přístup k podnikatelům dle sortimentu prodávaného zboží. 

8. 5. 2021   Daniela Petržilková

V srpnu 2020 podalo Lichtenštejnsko vůbec první mezistátní stížnost proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva. Lichtenštejnsko tvrdí, že české soudy porušují práva lichtenštejnských občanů v soudních sporech o majetek, který jim byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě tzv. Benešových dekretů.

23. 4. 2021   Eliška Hůlová

Loňský rok s sebou přinesl řadu nečekaných výzev. Jaký dopad měla celosvětová pandemie na fungování Evropského soudu pro lidská práva a jak se s ní soud vypořádal?

23. 4. 2021   Tomáš Münzberger

Smutný příběh uneseného chlapce, dětského vojáka, který se později stal velitelem brigády povstalecké skupiny se znovu dostal do pozornosti veřejnosti. Tentokrát krátce po verdiktu Mezinárodního trestního soudu, který se stal precedentem hned v několika ohledech. Jedná se o první případ odsouzení na základě vyšetřování v severní Ugandě. Navíc v dosud nejdelším výčtu zločinů figurují poprvé válečné zločiny nuceného manželství a nuceného těhotenství.