Na úvod nového Bulletinu Kamila Pelíšková informuje o proběhlém zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. Jaká je lidskoprávní situace v Izraeli, na Krymu či na polsko-běloruských hranicích? Dominika Šudová následně přibližuje studentskou projektovou soutěž Elevator, která se konala pod záštitou veřejného ochránce práv.

Sekci mezinárodní trestní spravedlnost zahajuje Roman Tocháček a věnuje se zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Půjde o první případ ekocidy řešený před Mezinárodním trestním soudem?

Kamila Pelíšková a Tomáš Opat z evropské sekce přináší novinky z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Za pozornost stojí rozhodnutí Sanchez proti Francii týkající se nenávistných komentářů na Facebooku. Uniknout by nemělo ani rozhodnutí ve věci Maymulakhin a Markiv proti Ukrajině, které se vztahuje k právnímu uznání stejnopohlavních párů.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Radek Tesař věnuje nebezpečnému pnutí na severu Kosova. Ocitá se Balkánský poloostrov opět na hraně ozbrojeného konfliktu?

Jakub Dubják z české sekce odkrývá případ špatného zacházení s vězenkyní ve Věznici Světlá nad Sázavou, která byla po několik hodin připoutána k okenní mříži. Jde “jen” o zneužité pravomoci dozorců nebo již hovoříme o mučení? A jak se věc vyvíjí před obecnými soudy?

 

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme článek Tomáše Langáška a Veroniky Bílkové, zástupců České republiky v Benátské komisi, kteří informují o aktivitách a důležitých zasedáních komise v průběhu uplynulého roku 2022.

V sekci mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová věnuje nucenému vystěhovávání a vysídlování Palestinců z území Východního Jeruzaléma. Roman Tocháček dále pojednává o verdiktu francouzského soudu nad bývalým liberijským povstaleckým vůdcem Kunti Kamaru.

Filip Lamparter a Kamila Pelíšková přináší novinky ze Štrasburku. Jedná se o zajímavá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, v nichž se soud vyjádřil ke svobodě projevu ve volebních kampaních (Mestan proti Bulharsku) a odebrání ledviny bez informovaného souhlasu (Mayboroda proti Ukrajině).

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva Kristýna Tylšová upozorňuje na rizika spojená s vývojem a používáním smrtících autonomních zbraní (tzv. “robotů zabijáků”) a informuje o diskuzích k přijetí nové mezinárodní úmluvy, která by měla na hrozby těchto zbraní reagovat.

Jakub Dubják z české sekce následně analyzuje nález Ústavního soudu k protiprávnímu umístění dítěte do dětského domova. Jak soud posoudil nejlepší zájem a participační práva dítěte? Co konkrétně obecným soudům vytknul?

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme článek Ivany Hrdličkové, bývalé soudkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon, která se ohlíží po dokončení mandátu tribunálu a hodnotí jeho přínos pro hledání mezinárodní trestní spravedlnosti.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová věnuje řízení před Kosovskými zvláštními senáty, které zahájily dlouho očekávaný proces s bývalým kosovským prezidentem. Ten spolu s dalšími obžalovanými čelí obvinění ze spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Kamila Pelíšková a Daniela Maiettová z Evropské sekce osvětlují dvě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva proti Maďarsku. První se týká ochrany soukromí v podobě zveřejnění osobních údajů v rejstříku daňových neplatičů. Druhé se vztahuje k diskriminaci a segregaci romských žáků.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam zabývá tristními podmínkami migrujících pracovníků v Itálii. Kristýna Tylšová si dále všímá historické dohody států OSN na ochraně života oceánů v podobě zcela nové Úmluvy.

Karolína Vejmolová z České sekce pojednává o újmě na zdraví vzniklé v nemocnici. Jak české právo na odškodnění poškození zdraví pamatuje? Jak si může poškozený na kvalitu zdravotních služeb stěžovat?

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme reportáž Zuzany Andresky z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády o jednání Komise OSN pro postavení žen. Tématem letošního zasedání byl vliv digitalizace na postavení žen a dívek. 

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Dalibor Jirda věnuje zatykači Mezinárodního trestího soudu na ruského prezidenta a jeho zmocněnkyni pro práva dětí. Jaké může mít vydaný zatykač praktické důsledky?

Jaromír Chroustovský z evropské sekce informuje o rozsudku Soudního dvora Evropské unie, který se věnoval důvodům potřebným k povolení odposlechu telefonních hovorů. Daniela Maiettová se poté zaměřuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci sankcí televiznímu kanálu v souvislosti se svobodou projevu.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam věnuje tzv. greenwashingu. Proč se některé společnosti prezentují prázdnými sliby?

Jakub Dubják z české sekce pojednává o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci  tzv. klimatické žaloby. Jaká byla stěžejní argumentace soudu a proč žaloba míří zpět k Městskému soudu v Praze?

 

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme skutečnou perličku pro příznivce mezinárodního práva a jeho rozvoje. Profesor Pavel Šturma z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Vám přináší zprávy z jednání Komise OSN pro mezinárodní právo přímo z první ruky. O čem Komise v roce 2022 jednala? Můžete se těšit na novinky z oblasti práce na tématech jus cogens, ochrany životního prostředí v souvislosti s ozbrojenými konflikty, imunity státních představitelů a další zajímavá témata.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová zaměřuje na odvolací rozsudek ve věci Dominica Ongwena z Ugandy, kterým Mezinárodní trestní soud potvrdil jeho prvoinstanční odsouzení. Roman Tocháček se následně věnuje verdiktu v rámci posledního případu před Mimořádnými senáty soudů v Kambodži, které ukončují svoji činnost.

Kamila Pelíšková z evropské sekce informuje o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který stanovil povinnost uznání právního vztahu stejnopohlavního páru, jelikož tato vyplývá z práva na soukromý a rodinný život.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Radek Tesař věnuje problematice znečištění v Pákistánu a jeho vlivu na respirační potíže a životy tamních obyvatel.

Dominika Hubíková z české sekce se zaměřuje na v minulých měsících hojně diskutovanou možnost prezidenta jmenovat předsedu Ústavního soudu takzvaně do zásoby. Na jaké právní problémy tento úmysl bývalého prezidenta Zemana narážel?

Na úvod nového Bulletinu Vám přinášíme souhrn jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě, který připravila Kamila Pelíšková. Výbory, které monitorují dodržování předních lidskoprávních úmluv na celosvětové úrovni, se nezabývaly pouze Ruskou federací, ale také relevantním vývojem v USA, Dánsku i České republice.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová zaměřuje na vyšetřování sestřelení letu MH17 nad východní Ukrajinou v roce 2014. Nový rozsudek nizozemského soudu se věnuje povaze tehdejšího ozbrojeného konfliktu i postavení separatistů.

Filip Lamparter z evropské sekce informuje o rozsudku Soudního dvora EU, který rozhodl zneplatnění části směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Z jakého důvodu tak soud učinil?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam věnuje stále aktuálnějšímu tématu klimatické spravedlnosti. Zaměřuje se při tom pře- devším na otázku, jaké skupiny obyvatel ponesou největší břímě dopadů klimatických změn.

Matěj Kračmer z české sekce diskutuje problema- tiku domácího a sexualizovaného násilí na ženách a dětech v České republice. Jak jsou v dané oblasti činné nevládní organizace a jaké legislativní změny by mohly pomoci situaci řešit?

Na úvod nového Bulletinu Vám nabízíme rozhovor s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou o tom, jak Česká republika vyšetřuje válečné zločiny páchané na Ukrajině. Je to poprvé, kdy se v ČR aktivoval tzv. princip univerzality z důvodů zločinů páchaných v zahraničí. Kdo se o vyšetřování primárně stará? A jak v této věci probíhá sběr důkazů a mezinárodní spolupráce?

Le Minh Tam navazuje reportáží z kulatého stolu Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se věnovala účinnosti mezinárodních sankcí uvalených na Rusko.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost začínáme rovněž Ukrajinou. Dalibor Jirda shrnuje dosavadní akademické diskuze o vytvoření zvláštního tribunálu pro zločin agrese a jaké jsou v tomto ohledu hlavní právní překážky.

Daniela Maiettová z evropské sekce se věnuje rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který se týkal protestu polonahé ženy v pařížském kostele. Jak široká je svoboda projevu?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Radek Tesař zaměřuje na britský plán řešení migrační krize, v rámci kterého chce Spojené království převážet některé žadatele do Rwandy.

Matěj Kračmer z české sekce informuje o tom, že parlament schválil tzv. Magnitského zákon o lidskoprávních sankcích. Jaké nové možnosti reakce na porušování lidských práv v zahraničí zákon přináší?