23. 1. 2020   Barbora Valíková

V návaznosti na červencový rozsudek, ve kterém byl Bosco Ntaganda uznán vinným v 18 bodech obžaloby, rozhodl Mezinárodní trestní soud o výši trestu. S ohledem na závažnost zločinů a dlouhodobé následky pro oběti se Soud rozhodl přistoupit ke 30 letům odnětí svobody. Jedná se o dosud nejvyšší trest udělený Mezinárodním trestním soudem. 

Stíhání Bosca Ntagandy

Bosco Ntaganda byl před Mezinárodním trestním soudem (dále MTS či „Soud“) stíhán za zločiny spáchané v provincii Ituri v Demokratické republice Kongo (Democratic Republic of the Congo, DRC) mezi lety 2002 a 2003. Situace v Ituri byla MTS vyšetřována kvůli závažnosti zločinů, které se v provincii v průběhu etnického konfliktu odehrály. Sám Ntaganda působil v čele milice zvané Vlastenecké síly za osvobození Konga, formované příslušníky etnické skupiny Hema. Jako sedmnáctiletý působil ve Rwandské vlastenecké frontě, kde bojoval za svržení režimu zodpovědného za rwandskou genocidu v roce 1994. Na konci devadesátých let se pak zapojil do bojů v sousedním DRC.