23. 4. 2021   Eliška Hůlová

Loňský rok s sebou přinesl řadu nečekaných výzev. Jaký dopad měla celosvětová pandemie na fungování Evropského soudu pro lidská práva a jak se s ní soud vypořádal?

23. 4. 2021   Tomáš Münzberger

Smutný příběh uneseného chlapce, dětského vojáka, který se později stal velitelem brigády povstalecké skupiny se znovu dostal do pozornosti veřejnosti. Tentokrát krátce po verdiktu Mezinárodního trestního soudu, který se stal precedentem hned v několika ohledech. Jedná se o první případ odsouzení na základě vyšetřování v severní Ugandě. Navíc v dosud nejdelším výčtu zločinů figurují poprvé válečné zločiny nuceného manželství a nuceného těhotenství.

23. 4. 2021   Jakub Hedl

V listopadu 2020 stanuli poprvé před tzv. Kosovským tribunálem bývalí vysocí funkcionáři Kosovské osvobozenecké armády. Jsou obviněni ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti na území Kosova v rozmezí let 1998 a 2000. Všichni jakoukoli vinu odmítají. Na tato řízení navazují další, což svědčí o intenzivní práci Kosovského tribunálu v poslední době.

23. 4. 2021   Alžběta Dvořáková

V listopadu minulého roku zveřejnila australská vláda vyšetřovací zprávu, která popisuje údajné válečné zločiny spáchané australskými vojáky v Afghánistánu. Australská vláda oznámila, že zakládá Úřad speciálního vyšetřovatele, který se bude případy dále zabývat.

23. 4. 2021   Martin Míšek

Pracovní hovory a e-maily během dovolené nebo mimo pracovní dobu? Se stále častějším režimem práce z domova nic neobvyklého. I přes to, že člověk právě pracovat nemusí, cítí zodpovědnost přijmout hovor či na zprávu odpovědět. Avšak v některých případech se nadřízení dopouštějí šikany na dálku, což může mít na zaměstnance těžké psychické dopady. Je nyní řešení na obzoru?

23. 4. 2021   Zuzana Andreska

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že rozlišování mezi zaměstnanci se zdravotním postižením ze strany zaměstnavatele může představovat přímou nebo nepřímou diskriminaci. Řízení o této předběžné otázce vyvstalo z případu polské nemocnice, která vyplácela mzdový příplatek pouze části svých zdravotně postižených zaměstnanců.

22. 4. 2021   Barbora Bromová

Evropský soud pro lidská práva v lednu rozhodl v případu Gruzie proti Rusku (II), ve kterém šlo o regionální konflikt v Jižní Osetii a Abcházii z roku 2008 a jeho následky. Soud shledal Rusko zodpovědným za vážná porušení lidských práv v době bezprostředně po konfliktu, odmítl ale vyvodit důsledky ze zločinů, které se udály během samotné války.

22. 4. 2021   Eliška Hůlová

ESLP o událostech na Majdanu

Sedm let po protestech na tzv. Euromajdanu vydal Evropský soud pro lidská práva pět rozsudků, ve kterých shledává Ukrajinu odpovědnou za porušení hned několika článků Evropské úmluvy o lidských právech. Násilné rozhánění protestů, únosy aktivistů a brutální zacházení s nezákonně zadrženými lidmi - to vše vedlo k rozhodnutí o porušení zákazu mučení a nelidského zacházení, práva na svobodu a osobní bezpečnost či práva na svobodné shromažďování. Ukrajina je odpovědná i za smrt jednoho z protestujících. 

22. 4. 2021   Kristýna Zábojníková

Mezinárodní tribunál pro mořské právo vydal začátkem tohoto roku rozsudek, z něhož vyplývá suverenita Mauricia nad Čagoskými ostrovy. Navázal tak na poradní posudek Mezinárodního soudního dvora z roku 2019. Spojené království mu však odmítá předat kontrolu a argumentuje bezpečnostním rizikem.

22. 4. 2021   Iva Turanová

V Myanmaru deset let po přechodu k demokracii provedla puč vojenská junta. Došlo k sesazení civilní vlády a na rok byl vyhlášen nouzový stav. Myanmarská de facto předsedkyně vlády a kontroverzní nositelka Nobelovy ceny míru Aun Schan Su Ťij a prezident Win Myin byli zadrženi. Po celé zemi probíhají nepokoje, vojáci v ulicích se proti protestujícímu lidu nezdráhají použít sílu.