9. 8. 2021   Eliška Hronová

Spolkový ústavní soud vydal přelomový nález ohledně změny klimatu. Cíle na snížení emisí stanovené v zákoně o ochraně klimatu z roku 2019 jsou podle něj nedostatečné a nevratně přesouvají břemeno razantních omezení na budoucí generace. Vládě proto uložil zjednat nápravu.

9. 8. 2021   Barbora Bromová

SDEU: Podle generálního advokáta porušuje kárný proces polského Nejvyššího soudu unijní zásadu nezávislosti

9. 8. 2021   Iva Turanová

Stovky povstalců zaútočily koncem března na město Palma nacházející se blízko centra těžby zkapalněného zemního plynu. Teroristické skupiny ohrožují bezpečnost v provincii Cabo Delgado a fungování projektu již od roku 2017.

9. 8. 2021   Kristýna Zábojníková

Rada OSN pro lidská práva vydala stěžejní rezoluci umožňující vyšetřování zločinů spáchaných během občanské války na Srí Lance. Konflikt, jenž trval 26 let, si vyžádal tisíce lidských obětí. Od roku 2009 probíhají snahy o zajištění odpovědnosti za porušení lidských práv, k nimž během konfliktu došlo.

9. 8. 2021   Nikola Sedláková

V souvislosti s bojem proti pandemii Covid-19 zaznívá stále častěji téma vakcinace a tzv. covid pasy.  Tyto nástroje na zvládnutí pandemie vyvolávají řadu otázek a obav týkajících se nejen ochrany lidských práv, ale i zásahu do soukromí osob. Opravdu je očkování a covid pas nezbytností při návratu k normálnímu životu?

9. 8. 2021   Tereza Kuklová

Nejvyšší správní soud se v březnovém rozsudku zabýval kasační stížností společnosti, jíž byla uložena pokuta za šíření reklamy zobrazující nahé ženské tělo bez souvislosti s nabízeným zbožím. Stanovil, že takové zobrazení snižuje lidskou důstojnost a je v rozporu s dobrými mravy. Nedochází tím k nepřiměřenému zásahu do svobody projevu? 

9. 8. 2021   Jana Koblasová

V dubnu bylo Nejvyšším správním soudem zrušeno opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb. Stejně jako v minulých případech rušení opatření ke zvládnutí pandemie Covid-19 byla vada shledána v nedostatku odůvodnění. Tentokrát byl nedostatečně odůvodněn postup ministerstva.

9. 8. 2021   Daniela Petržilková

Ústavní soud zrušil zmocňující ustanovení trestního zákoníku, na jehož základě vláda nařízením určovala, jaké množství rostlin a hub obsahující psychotropní látky je trestné pěstovat. Podle Ústavního soudu vláda nemůže podzákonným předpisem dotvářet skutkové podstaty trestných činů. Neurčitý pojem „množství větší než malé“, stěžejní pro posuzování trestnosti pěstování, mají vykládat soudy podle ustálené judikatury, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého případu.

6. 7. 2021   Zuzana Vikarská

V dubnu 2021 rozhodl velký senát ESLP o systému povinného očkování dětí v České republice. Stěžovatelé ve Štrasburku neuspěli, systém povinného očkování obstál. Po přečtení rozsudku ve věci Vavřička a další proti České republice je důležité nejen shrnout jeho závěry, ale též si vyjasnit, o co v dané věci nešlo. Nešlo v něm totiž o zásah do fyzické integrity stěžovatelů, o autonomii jejich vůle, ani o selhání ESLP jakožto ochránce lidských práv jednotlivců.

6. 7. 2021   Daniela Petržilková

V únoru a březnu proběhlo v Ženevě zasedání Rady OSN pro lidská práva, která se zabývala lidskoprávní situací v Sýrii, Severní Koreji, ale i na palestinských územích. Jednání probíhala na podkladě odborných zpráv vypracovaných zvláštními zpravodaji a Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. Po několika letech Rada opět konsenzuálně přijala rezoluci kritizující stav lidských práv v Myanmaru. Rezoluci podpořila i Česká republika.