4. 11. 2022   Marie Gavendová

Česká republika se začátkem července ujala předsednictví Rady Evropské unie, které bude vykonávat do konce letošního roku. U jakých významných událostí Česko stálo?

Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) má pravomoc přijímat právní předpisy a rozpočet Evropské unie, koordinovat některé politiky na úrovni států nebo vykonávat zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Zasedají v ní ministři členských států ve složení, které odpovídá projednávanému tématu, například ministři financí řeší hospodářské a finanční záležitosti.

4. 11. 2022   Veronika Nováková

Kardinál Duka neuspěl u Ústavního soudu

Před obecnými soudy se prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti stěžovatelé kardinál Dominik Duka a právník Ronald Němec neúspěšně domáhali po brněnském divadlu Husa na provázku omluvy za to, že kontroverzními hrami „Prokletí“ a „Naše násilí, vaše násilí“ byla zasažena jejich osobnostní práva. Ve hrách se objevilo například znázornění zneužívání dětí kněžími nebo postava Ježíše, která měla znásilnit muslimskou ženu.

3. 10. 2022   Jan Lhotský

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se uchází o pozici soudce Mezinárodního trestního soudu. Česká republika jej vybrala jako kandidáta, kterého bude pro tuto pozici na volbě v prosinci tohoto roku podporovat. Co jej k rozhodnutí vedlo? A jak vidí svoji případnou roli u haagského soudu?

3. 10. 2022   Dagmar Matúšů

Od invaze ruské armády na Ukrajinu uplynulo více než osm měsíců. Již od samého počátku bylo mezinárodní společenství svědkem rozsáhlého porušování lidských práv – tisíce bezbranných civilistů, včetně dětí, bylo zabito, celá města, vesnice či nemocnice zdevastovány, miliony lidí vyhnány z domovů. Postupně osvobozované oblasti začaly také odhalovat kruté praktiky ruských jednotek v podobě mučení či sexuálního násilí.

3. 10. 2022   Adam Crhák

Ukončení řízení MTS s Paulem Gicheru

Paul Gicheru, keňský právník čelící obvinění z tzv. trestných činů proti výkonu spravedlnosti, byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Nairobi. Gicheru v Keni čekal na vyhlášení rozsudku MTS, který projednával jeho případ od února do června tohoto roku. Údajně se měl dopustit podplácení svědků před MTS v souvislosti s tzv. keňskými případy, totiž vyšetřování vlny násilí, která se strhla v Keni v průběhu politické krize mezi lety 2006 a 2007. Jedním z podezřelých byl i současný keňský prezident William Ruto. 

3. 10. 2022   Jana Vidláková

Generální advokátka Tamara Ćapeta ve svém stanovisku vyjádřila názor, že evropské právo se vztahuje na situaci, kdy společnost odmítne uzavřít smlouvu s osobou samostatně výdělečně činnou z důvodu její sexuální orientace. Zároveň zdůraznila, že diskriminaci na základě sexuální orientace nelze ospravedlnit svobodou volby smluvní strany.

3. 10. 2022   Terézia Lazarová

V případu Drelon proti Francii Evropský soud pro lidská právo rozhodl, že došlo k porušení práva na soukromí stěžovatele, kterému bylo odepřeno darování krve. Senát, ve kterém již zasedala také soudkyně Kateřina Šimáčková, usoudil, že státní orgány pochybily, když tak učinily na základě více než dekády starých údajů o stěžovatelových údajných sexuálních aktivitách s jinými muži.

3. 10. 2022   Eliška Andrš

Soudcovské organizace napadly rozhodnutí o zpřístupnění fondů z Nástroje pro oživení a odolnost Polsku

Čtyři soudcovské organizace požádaly Soudní dvůr Evropské unie o zrušení rozhodnutí Rady EU o „odblokování“ fondů z Nástroje pro oživení a odolnost vůči Polsku. Fondy z Nástroje pro oživení a odolnost byly Polsku znepřístupněny kvůli jeho dlouhodobým nedostatkům v oblasti nezávislosti soudnictví.

3. 10. 2022   Ondřej Kaška

Letos proběhne mistrovství ve fotbale v Kataru – absolutní monarchii, která porušuje lidská práva pracovníků podílejících se na výstavbě sportovišť. Přípravy na sportovní událost roku trvají již přes deset let. Za tu dobu zemřely kvůli špatným pracovním podmínkám tisíce pracujících migrantů. Lidskoprávní organizace vyzývají FIFA k finanční kompenzaci. Menší část partnerů FIFA výzvu podporuje, větší ale ignoruje.

3. 10. 2022   Michaela Kučerová

V Kyrgyzstánu i nadále dochází k únosu žen za účelem nucených sňatků. Ty jsou často ospravedlňovány s poukazem na místní tradice a zvyklosti, které jsou v zemi stále silně dodržované. Mnoho unesených kyrgyzských žen se tak ocitá v situaci, ze které není úniku.

Nucené sňatky ve světě nejsou žádným novým fenoménem. Dle odhadů žije v takto uzavřeném manželství přibližně 22 milionů lidí napříč všemi kontinenty. V drtivé většině případů jsou oběťmi ženy.