2. 2. 2021   Iva Turanová

Od začátku října probíhají po celé Nigérii protesty proti policejní brutalitě vykonávané speciální policejní jednotkou. Odpovědí jim jsou další zásahy ozbrojených a bezpečnostních složek. Po celé zemi pak od začátku demonstrací zahynulo nejméně 56 lidí.

2. 2. 2021   Aneta Navrátilová

Na konci letošního září zveřejnila Evropská komise dlouho očekávanou zprávu zkoumající stav vlády práva napříč členskými zeměmi Evropské unie. Zpráva poukazuje na chyby, kterých se některé členské státy dopouštějí, ale i na legální postupy určitých členů, které by mohly být vzorem pro zbývající členské země.

2. 2. 2021   Barbora Bromová

Evropský soud pro lidská práva se poprvé hmotněprávně vyjádřil k procesním zárukám při vyhošťování cizinců. Rozsudek Velkého senátu definoval nová pravidla zacházení s utajovanými informacemi a naznačil rozsáhlejší výklad práva na obhajobu, což může nastínit směr budoucí judikatury štrasburského soudu.

2. 2. 2021   Martin Míšek

Pět let poté, co vlna žadatelů o azyl vstoupila do Evropy, navrhuje Evropská komise změnit pravidla a předkládá nový pakt o migraci a azylu. Členské státy také nejsou se současnou situací spokojeny. Dokáží se ale shodnout na tom, jak ji napravit? Co Evropská komise v paktu navrhuje?

2. 2. 2021   Eliška Hůlová

Věčný souboj mezi ochranou osobních údajů a zájmy státu na zajišťování národní bezpečnosti pokračuje. Jsou nové rozsudky Soudního dvora EU výhrou pro soukromí, nebo pro bezpečnostní složky? Zdá se, že tak trochu obojí.

2. 2. 2021   Eliška Hronová

Rozhodnutí polského ústavního soudu dramaticky omezující přístup k interrupci přivedlo do ulic polských měst masové protesty. Na základě jakých argumentů ústavní soud rozhodl a co by ještě mohlo jeho rozhodnutí zvrátit?

2. 2. 2021   Jakub Hedl

Mezinárodní trestní soud v říjnu tohoto roku zamítl odvolání Jeana-Pierra Bemby Gomba proti předchozímu zamítavému rozhodnutí o náhradě za desetiletou vazbu a způsobené majetkové škody. Průběh řízení vyvolává otázky ohledně schopností Mezinárodního trestního soudu spravovat majetek zadržených a souzených osob.

2. 2. 2021   Alžběta Dvořáková

Od roku 2019 působí na území Sýrie nový Vyšetřovací a identifikační tým, který má za úkol vyšetřovat útoky chemickými zbraněmi a určit jejich původce. V dubnu tohoto roku vydal tým první zprávu, jež potvrzuje použití chemických zbraní ve městě Ltamenah v Sýrii v roce 2017.

2. 2. 2021   Tomáš Münzberger

Nedostatek politické vůle vytvořit mezinárodní trestní tribunály či svěřit vyšetřování Mezinárodnímu trestnímu soudu dal vzniknout novým institucím. Jsou jimi nezávislé mechanismy v Sýrii a Myanmaru a vyšetřovací tým v Iráku, jejichž úkolem je především shromažďovat důkazní materiály pro případnou jurisdikci mezinárodního, regionálního či vnitrostátního soudu. Jaká je práce těchto institucí, proč vznikly a co mohou nabídnout?

31. 1. 2021   Jana Šikorská

Dominantním tématem podzimního zasedání Rady OSN pro lidská práva byla opět pandemie Covid-19 a její dopad na dodržování lidských práv. K tomu se přidaly především masové protesty proti výsledkům prezidentských voleb v Bělorusku. Ze zasedání je zřejmé, že lidská práva ve světě jsou nadále v ohrožení.