20. 3. 2023   Kamila Pelíšková

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva v lednu rozhodoval ve věci Fedotova a ostatní proti Rusku. Přelomový rozsudek stanovil, že smluvní stát překročil svůj prostor pro uvážení a nesplnil pozitivní povinnost zajistit právo stěžovatelů na respektování jejich soukromého a rodinného života, když jim neposkytl žádnou možnost právního uznání vztahu stejnopohlavního páru.

20. 3. 2023   Roman Tocháček

V září roku 2022 Mimořádné senáty soudů v Kambodži veřejně vyhlásily definitivní rozsudek v případu Khieu Samphana, bývalé hlavy státu Demokratická Kampučie a jedné z nejvlivnějších postav Rudých Khmérů, když pro tohoto komunistického politika vládnoucího mezi lety 1976 a 1979 potvrdily trest doživotního vězení. Toto rozhodnutí představuje rovněž poslední rozhodnutí tribunálu jako takového.

20. 3. 2023   Nikola Burdová

V prosinci minulého roku vydal odvolací senát Mezinárodního trestního soudu rozhodnutí ve věci Dominica Ongwena, kterým potvrdil rozsudek projednacího senátu. Výroky o vině a trestu tak zůstávají nezměněny, čímž soud opět rozvířil otázky ohledně posouzení traumatického dětství jako polehčující okolnosti.

18. 2. 2023   Filip Lamparter

Údaje v evidenci skutečných majitelů by podle SDEU neměly být plošně zpřístupněny veřejnosti. V opačném případě by totiž mohlo dojít k zásahu do práva na ochranu osobních údajů.

18. 1. 2023   Dalibor Jirda

Kosovské zvláštní senáty v prosinci 2022 odsoudily bývalého velitele Kosovské osvobozenecké armády na 26 let vězení za válečné zločiny svévolného zadržování, mučení a vraždy. Jedná se o první meritorní rozsudek soudu od jeho založení v roce 2017.

18. 1. 2023   Nikola Burdová

Dva Rusové a jeden Ukrajinec jsou dle rozhodnutí nizozemského soudu zodpovědní za sestřelení malajsijského letadla MH17. Vynesený rozsudek jako první vyložil povahu války na východní Ukrajině a blíže rozvedl povahu imunity dle mezinárodního humanitárního práva.

18. 12. 2022   Roman Tocháček

Mezinárodní trestní soud vyhověl odvolání v případu reparací za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Konžské demokratické republice v letech 2002-2003 a nařídil opětovné projednání a rozhodnutí o náhradě škody pro oběti těchto zločinů.

18. 12. 2022   Dalibor Jirda

S posledními úspěchy ukrajinské armády stále častěji zaznívají debaty o tom, jak se vlastně budou v budoucnu vyšetřovat a soudit zločiny spáchané v rámci ruské invaze na Ukrajinu. Problematickým je zde především zločin agrese, pro nějž někteří odborníci navrhují zřídit zvláštní soudní tribunál. Je však tato varianta vhodným řešením? A byl by takový návrh vůbec reálně proveditelný?

18. 12. 2022   Radek Tesař

Lidskoprávní organizace slaví úspěch. Španělská letecká společnost Privilege Style dala ruce pryč od plánu britské vlády spočívajícího v převozu některých žadatelů o azyl ze Spojeného království do Rwandy. Jedná se tak o další překážku, se kterou se musí záměr, který podpořil i předseda britské vlády Rishi Sunak, vypořádat.

4. 11. 2022   Tomáš Opat

Helena Dalli, evropská komisařka pro rovnost, nedávno navštívila Českou republiku v rámci předsednictví Rady EU. Mezi její hlavní úkoly patří posilování rovnosti v EU, ať už se jedná o rovnost pohlaví, práva LGBTIQ+ nebo boj proti rasismu. Jak hodnotí české předsednictví? Jaké hlavní kroky Evropská unie podniká pro posílení rovnosti a co ještě chystá?