13. 3. 2021   Iva Turanová

Již třetím měsícem pokračují nepokoje na severu Etiopie. Začátkem listopadu přerostly dlouhodobé neshody mezi etiopskou vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou ve vojenský konflikt ve státě Tigraj. Tisíce uprchlíků se přesunuly do sousedního Súdánu a v oblasti nastala humanitární krize.

13. 3. 2021   Kristýna Zábojníková

Uplynutím ledna 2021 vešla v platnost Úmluva OSN o zákazu jaderných zbraní. V porovnání s jinými mezinárodními instrumenty jako první jaderné zbraně přímo zakazuje. Generální tajemník OSN a nevládní organizace vnímají tuto událost jako významný krok v odzbrojování. Jak vznikla a jak se k ní staví jaderné státy?

13. 3. 2021   Daniela Petržilková

Kárný senát Nejvyššího správního soudu vynesl v prosinci 2020 rozhodnutí, ve kterém se zabýval kritikou bývalé předsedkyně Okresního soudu v Liberci svého nástupce, kterého nepokládala za vhodného na danou funkci. Tuto kritiku vyjádřila jednak ve zveřejněných dokumentech na elektronické úřední desce soudu, ale i v reportáži televize Seznam v rámci pořadu Záhady Josefa Klímy. Co jsou podle kárného senátu limity svobody projevu soudce? 

13. 3. 2021   Nikola Sedláková

Bezpečnostní informační služba vydala v listopadu minulého roku výroční zprávu, v níž popsala hrozby, kterým Česká republika čelí. Přední místo zaujímají aktivity špiónů z Ruska a Číny, ale nalezneme zde celou řadu dalších varování. Na co by si měla ČR podle BIS dávat pozor? Jakou podporu má práce tajné služby ze strany politiků?

13. 3. 2021   Jana Koblasová

Trestní kolegium Nejvyššího soudu v prosinci 2020 publikovalo dvě usnesení, které se týkají prostorových odposlechů (institutu sledování osob a věcí), obsaženého v ust. § 158d trestního řádu. V čem spočívají tato konkrétní usnesení a jaký mají význam pro dosavadní vývoj úpravy prostorových odposlechů v trestním řízení?

2. 2. 2021   Nikola Sedláková

Vyhlášení nouzového stavu ve spojitosti s pandemií COVID-19 výrazně zasahuje do všech oblastí našeho života a ani trestněprávní oblast není výjimkou. Pokud dojde ke spáchání trestného činu během nouzového stavu, může soudce považovat tuto skutečnost jako přitěžující okolnost a udělit pachateli vyšší trest?

2. 2. 2021   Tereza Kuklová

V červnu 2020 navrhlo Ministerstvo vnitra novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona. Jádro tvoří zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni a další s tím spojená opatření. Ministerstvo návrh zdůvodnilo nutností reakce na zkušenosti s pandemií koronaviru. V čem mají spočívat navrhované změny a jaké odezvy se zatím dočkaly v připomínkovém řízení?

2. 2. 2021   Daniela Petržilková

Městský soud v Praze zrušil pro nepřezkoumatelnost nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým od 21. 9. 2020 do 31. 10. 2020 zakázala osobní přítomnost studentů vysokých škol při výuce. Podle soudu pražská hygienická stanice dostatečně nezdůvodnila, proč tento konkrétní zákaz vydala.  Co konkrétně soud  posuzoval a jak své rozhodnutí odůvodnil?

2. 2. 2021   Jana Koblasová

Čím dál tím více čelíme menší reprezentaci žen ve vysokých justičních pozicích. Proč tomu tak je a jak se tomu dá zabránit? Jaké jsou osobní zkušenosti žen, které takovou funkci zastávají? Na tyto otázky odpovídali účastníci besedy na téma postavení žen v justici, kterou pořádala Moravská zemská knihovna.

2. 2. 2021   Kristýna Zábojníková

Umělá inteligence dokáže posuzovat informace podobně jako intelektuální jedinec, tvrdí zveřejněný návrh plánovaného doporučení Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Jakým způsobem ale zajistit, aby se umělá inteligence řídila lidskými morálními zásadami?